28. april 2022

Fra ingen beskyttelse til for lidt beskyttelse af privatansatte AMR

”6 uger er bedre end ingenting, men det er ikke nok. Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) på det private arbejdspladser bør have samme beskyttelse som de har på det offentlige arbejdsmarked,” siger KS’ forperson Cathrine Holm-Nielsen om den anbefaling om forbedring af AMR-beskyttelsen, der nu er kommet fra AMO-udvalget.

/files/assets/chn-hoj.jpg
Foto Mikal Schlosser

”Der er behov for at arbejdsmiljørepræsentanter kan varetage deres tillidserhverv og de konfliktfyldte spørgsmål, der kan opstå på området, på den bedst mulige måde. Derfor er det rigtig godt, at der nu gøres op med en situation, vi har været i siden 2017, hvor der reelt ikke har været nogen beskyttelse af de privatansatte AC arbejdsmiljørepræsentanter. Men de nye regler måtte gerne have svaret til standarderne på det offentlige arbejdsmarked,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

I 2017 afsagde Højesteret en dom, som lagde en linje, der diskriminerede mellem arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor nogle – ikke mindst mange ikke-overenskomstansatte akademiske arbejdsmiljørepræsentanter – reelt blev stillet uden beskyttelse.

Med den nye aftale får arbejdsmiljørepræsentanter med akademisk ansættelse på alle private virksomheder ret til 6 ugers forlænget fratrædelse ved afskedigelse. Dermed bliver hullet i lovgivningen omsider lukket, men kun delvist. Til sammenligning har en AMR i staten mindst 3 måneders varsel, krav om forhandling inden afskedigelse og mulighed for høj(ere) godtgørelse. I TDC har man mindst 6 måneders varsel, og i Post Danmark mindst 5 måneders varsel og krav om forhandling inden afskedigelse.

”Det er tankevækkende, at man i en tid, hvor arbejdsmiljø og trivsel er i fokus og prioriteres højt politisk og i virksomheder, har valgt et så lavt niveau for beskyttelsen af medarbejdere, der påtager sig hvervet og arbejder for, at virksomhederne holdes på sporet og ikke slækker på indsatsen for det gode psykiske arbejdsmiljø, stresspolitikker og så videre. Så vi er ikke i mål. Men det er en start, hvor lovgiver gerne måtte have haft et højere ambitionsniveau, så vi havde fået sikret samme standard på hele arbejdsmarkedet,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Der er også et par positive aspekter i anbefalingerne. Den betyder øget klarhed om rollerne i arbejdsmiljøorganisationen og en skærpelse af virksomhedernes fokus på nærhedsprincippet for at understøtte, at virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation kan løfte sine opgaver.

Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort den endelige afrapportering fra det midlertidige AMO-udvalg. Se Beskæftigelsesministeriets omtale af rapporten samt læs rapporten her: Udvalg kommer med anbefalinger til forbedringer af AMO-systemet (bm.dk)

Edit page