22. februar 2018

Forhandlingerne om OK18 brudt sammen

De afsluttende forhandlinger om en ny offentlig overenskomst er brudt sammen både i staten, kommunerne og regionerne. KS og de øvrige faglige organisationer har forhandlet for at nå et resultat, men det har ikke været muligt.

De afsluttende forhandlinger mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne i staten har ikke ført til det resultat, som vi havde håbet på.

”Vi har forhandlet for at nå til enighed om en aftale for de næste tre år. Vi har aldrig ønsket, at det skulle ende i en konflikt. Det har imidlertid vist sig at være mere end svært at nå til enighed. Først og fremmest er det udspil til lønstigninger som arbejdsgiverne er kommet med, utilfredsstillende, fordi det ikke engang sikrer reallønnen. I en tid, hvor den økonomiske krise for længst er forbi, og hvor økonomer, ja selv politikerne, taler om vækst, er det ikke fair, hvis offentligt ansatte skal se deres løn udhulet de kommende tre år. Den økonomiske fremgang skal også kunne mærkes blandt dem, der arbejder i det offentlige,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Det er heller ikke lykkedes at nå til enighed om et andet vigtigt område: den betalte spisepause.

”Arbejdsgiverne har ikke været villige til at anerkende, at spisepausen er en del af den eksisterende overenskomst. Det har været et vigtigt spørgsmål for os, fordi en fjernelse svarer til en lønnedgang på 7,4% og arbejdsgiverne ikke skal kunne fjerne den betalte spisepause på linje med frugt- og massageordninger.

Der er vel ingen i Danmark, der synes, det er ok, at man reducerer ens løn med 7,4% uden at aftale det på forhånd?”, spørger formanden.

Der er nu større risiko for konflikt, end der tidligere har været. Det betyder dog ikke, at de offentligt ansatte skal i konflikt fra den ene dag til den anden. En konflikt skal nemlig varsles senest en måned, før den træder i kraft. I forbindelse med OK18-forhandlingerne kan en konflikt således tidligst træde i kraft fra den 1. april 2018, når de nuværende overenskomster udløber.

Selvom der bliver varslet konflikt, er det ikke det samme, som at der rent faktisk kommer en konflikt. Når en konflikt er varslet, kan forligsinstitutionen beslutte, at forhandlingerne skal fortsætte med forligsmanden som mægler. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden eller de vil iværksætte konflikten.

Læs om det videre forløb og hvad der sker, hvis der kommer en konflikt på KS’ OK18-side

Har du spørgsmål til overenskomstforhandlingerne, kan du skrive til ok18@kommunikationogsprog.dk eller bruge kontaktformularen.

Pressemeddelelse om sammenbruddet

Edit page