6. oktober 2022

Folketingsvalg: Vi kæmper for de unge akademikere

/files/assets/Folketingssalen_Christoffer-Regild-1440.jpg
Foto Christoffer Regild

Så er valget udskrevet og KS vil sammen med blandt andet Akademikerne sætte vores mærkesager på dagsordenen. En af dem er kampen for de unges uddannelse.

I løbet af den seneste valgperiode har især de unge kommende akademikere stået for skud. Regeringen har sammen med en række partier af forskellige farver skåret markant i dagpengene til nyuddannede og udflyttet studiepladser. Flere partier har desuden meldt tydeligt ud om, at de vil skære i SU’en til kandidatstuderende. Og den seneste udmelding fra regeringens ’Danmark kan mere 3’ - udspil lægger op til en markant ændring af de videregående uddannelser, ikke mindst inden for humaniora og samfundsfag.

”De unge fortjener tillid og opbakning, ikke mistillid og nedskæringer. For et samfund, der lever af viden, innovation og produktivitet, er det at sætte fremtidens vækst, velfærd og konkurrenceevne over styr. De politiske valg er taget under påskud af fornuftig økonomisk prioritering eller at skabe balance i Danmark. Men det er den helt forkerte vej at gå, så vi skal arbejde for at gøre den næste valgperiode bedre for de unge,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

”Vi er imod forringelser af SU på kandidaten, både gennem lån eller andre modeller. Også den nye, og væsentligt ringere, dimittendsats kommer til at ramme de unge. Satsen er så lav, at den reelt er svær at leve af. I stedet for at gøre vejen til det første job tungere, bør vi sikre, at de studerendes nyerhvervede faglighed bliver brugt i de rigtige stillinger,” siger hun.

”Hvis man vælger at gøre kandidatdelen kortere som regeringen foreslår i ’Danmark kan mere 3’, kan man så være sikker på, at de studerende bliver klædt godt nok på til at skulle ud i erhvervslivet? Det virker selvmodsigende, at man skulle blive mere arbejdsmarkedsparat med mindre tid til at erhverve sig de praktiske kompetencer, der er med til at skabe robuste kandidater,” fortsætter Cathrine.

”Også udflytningen af uddannelser skal fortsat følges tæt. At der igen i år er ledige pladser på 7 ud af 10 decentrale uddannelsesudbud vidner jo om, at efterspørgslen efter at uddanne sig uden for de større byer ikke er til stede. Det er fornuftigt at tænke i uddannelsesmuligheder til unge fra alle dele af landet, men uddannelse af høj kvalitet, inklusiv gode forsknings- og læringsmiljøer kan ikke bare flyttes rundt som brikker i et brætspil”.

”Endelig kan vilkårene for de unges start på arbejdslivet blive bedre. Vi skal skabe større tryghed, gennemskuelighed og fleksibilitet i forhold til de unges vej ind på arbejdsmarkedet, der ofte er præget af ledighed, prækarisering og kortere projektansættelser.

”Vi ser uddannelse som en investering i vores fremtid. Danmark har ikke brug for mindre uddannelse, eller ringere uddannelse. Tværtimod,” slutter Cathrine Holm-Nielsen.

Andre vigtige temaer i valgkampen

I KS forventer vi, at flere emner af væsentlighed for både KS og medlemmerne også vil blive en del af debatten.

Vi vil i løbet af valgkampen følge og følge op på debatten om for eksempel:

Den offentlige sektor

Debatten om kommunikatører i den offentlige sektor handler om kolde vs. varme hænder, og dermed om værdien af akademikeres arbejde.

Seniorer og tilbagetrækning

Der er mangel på arbejdskraft på arbejdsmarkedet nu og vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet. Derfor bliver spørgsmålet om seniorernes vilkår mere aktuelt.

Et nyt beskæftigelsessystem

Arbejdsmarkedet bliver mere fleksibelt men dagpengesystemet hænger i de gamle ideer om fast stilling fra 8-16. Samtidig er det svært for folk med mellemlange og lange uddannelser at få relevant kompetenceudvikling i dagpengesystemet. Det er aktuelt at arbejde med kompetenceudvikling og kvalificeret arbejdskraft i hele landet, og det gør KS sammen med vores A-kasse AJKS.

Edit page