18. september 2019

Føljetonen om tolkning fortsætter

Retstolkning i bred forstand bør anerkendes som et fag og som et erhverv. Og det koster. Men spørgsmålet er om vi er på vej derhen.

Torsdag den 12. september kaldte Folketingets Retsudvalg justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om virksomheden EasyTranslate, der vandt et udbud om administration og levering af tolke inden for politi,  domstole og udlændingemyndigheder. Retsudvalget bad ministeren om at redegøre for, hvordan regeringen forholder sig til de mange problemer med at fremskaffe tolke og med kvaliteten af tolkningen.

Hvad der var slemt før, er værre nu. Det er Kammeradvokatens, og dermed justitsministerens vurdering, at kontraktopfyldelsen balancerer på kanten af en væsentlig misligholdelse. Ministeren vil bede Kammeradvokaten om en ny vurdering omkring årsskiftet.

Modtrækket fra EasyTranslates side er nu, at man tilbyder at gå i forhandling med Rigspolitiet om at EasyTanslate frigøres fra kontrakten.

Men tolkningen på rets- og udlændingeområdet er ikke et juridisk problem. Problemet er mangel på uddannelse for mange af tolkenes vedkommende, og mangel på ordentlige og rimelige vilkår for alle tolkene. Løsningen på problemet er anerkendelse af retstolkning i bred forstand som et fag og som et erhverv. Og det koster.

Edit page