30. september 2020

Flot fremmøde i KS Region Midt

/files/assets/news/fb-midt-credits.jpg

Der var mange nye ansigter og et fremmøde på 23 medlemmer til generalforsamlingen i KS Region Midt.

Formand, Anne Rasmussen, for KS Region Midt kunne glæde sig over mange nye ansigter, da hun bød velkommen til generalforsamlingen.

”Det betyder meget at I bakker op om vores arrangementer,” sagde hun og fortalte derefter om regionens indsats på arrangementsområdet, hvor der bliver afholdt cirka 20 arrangementer årligt. Aktivitetsgrupperne er også i gang, men hele situationen med corona har selvfølgelig gjort det sværere i år.

Efter beretningen var der valg, hvor formand, Anne Rasmussen, blev genvalgt. Det efterfølgende valg af bestyrelsesmedlemmer bød på et par nye ansigter, idet Maiken Møller Balslev og Nina Kamp Jensen trådte ud af bestyrelsen. Nina kører stadig i netværket for kommunikatører uden fagfæller sammen med Maiken.

Ulla Gade Nielsen og Maja Nielsen var på genvalg i år og ville begge gerne stille op igen. Anne Ledertoug Vogel og Thuy Tran Ankjærø ville gerne træde op i den “rigtige” bestyrelse. Resultatet er så, at den nye bestyrelse består af Anne Rasmussen som formand, Ulla Gade Nielsen, Maja Nielsen, Anne Ledertoug Vogel og Thuy Tran Ankjærø.

Der kom også nye ansigter ind som suppleanter. Kasper Pedersen, som var med til at starte studenterorganisationen KariroS i Aarhus, Maria Boll Hansen, der lige er flyttet til Aarhus fra Aalborg. Samt Anna Wawrzyniak, Christina, også fra Kairos og Stine, der var suppleant i forvejen og gerne vil fortsætte.

Formand, Per Lindegaard Hjorth, har været rundt i landet og deltaget i generalforsamlingerne, også som dirigent. Det har været en stor fornøjelse for ham at være med:

”Fremmødet har været flot, og det er godt at se, at der er så mange medlemmer, der er interesserede i at gå ind i det frivillige arbejde. Der deltog også mange medlemmer, som ikke har været aktive tidligere, og det er glædeligt. Det er jo de frivillige, der er med til at bringe forbundet tæt på det enkelte medlem og også sikrer, at fagligheden når ud til medlemmerne,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Edit page