30. januar 2019

Flere penge mellem hænderne under din barsel

/files/assets/news/her-credits.jpg

Går du på barsel betyder det ofte en kæmpe nedgang i din indtægt. Funktionærloven siger, at man som mor har krav på halv løn i 18 uger og som far – ingenting. Men sådan behøver det ikke at være. Få hjælp af KS til at skrue en barselsaftale sammen, som er en gevinst for dig og for din arbejdsgiver.

Foto: Dakota Corbin, Unsplash

Funktionærloven giver dig ret til halv løn i 18 uger under barsel. Men hvis din arbejdsgiver benytter sig af alle refusionsmuligheder i barselsfonden, kan du i bedste fald få op til 100.000 kroner mere udbetalt i barselsperioden. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er det ikke, siger juridisk konsulent i KS Lea Møller Jeppesen.

Du kan nemlig med din arbejdsgaver lave en af barselsaftale, der giver bedre forhold end det, funktionærloven garanterer.

”Den gode nyhed er, at medlemmerne får flere penge mellem hænderne under barsel, end hvis vi ikke havde talt med dem, og arbejdsgiveren får udbetalt en højere refusion.”

Fuld løn under barsel

Hvis der er noget en arbejdsgiver forstår, så er det omkostninger. Og det er her, at KS kan hjælpe både dig og din arbejdsgiver.

”Det er med et omkostningsperspektiv, at vi forsøger at forhandle bedre vilkår hjem til vores medlemmer på baggrund af de refusionsmuligheder arbejdsgiveren har i den barselsfond, som de hver kvartal indbetaler til.”

Juristerne i KS laver en såkaldt ”omkostningsberegning,” som viser, hvad du og din arbejdsgiver økonomisk får ud af at give dig højere løn under barslen, end den halve løn som loven foreskriver.

Omkostningsberegningen sender KS derefter til dig, så du kan gå til din arbejdsgiver og sige:

Hør lige her. Du betaler ind til denne her fond. Der kan du få refusion. Hvis du for eksempel betaler mig fuld løn, så koster det dig faktisk ikke mere, end den halve løn som loven kræver.

Lea Møller Jeppesen, juridisk konsulent i KS

Det er med andre ord en win-win situation for dig og din arbejdsgiver. Du vil få mere udbetalt under din barsel, og din arbejdsgiver giver sine ansatte bedre vilkår og får dermed forhåbentligt nogle gladere medarbejdere.

”Det går op for arbejdsgiveren, at han kan stille sine medarbejdere bedre, uden at det koster ham noget. Det er et personalegode, som en arbejdsgiver under normale omstændigheder burde finde interessant,” forklarer Lea Møller Jeppesen.

Ingen kender reglerne

I dag er problemet, at mange arbejdsgivere ikke kender reglerne på barselsområdet. Mange ved ikke, hvad deres barselsfond kan. Faktisk ved mange arbejdsgivere slet ikke, at de hvert kvartal indbetaler penge til en barselsfond.

”Det ville være lettere, hvis arbejdsgiverne selv vidste det. Der er nogle enkelte, der har sat sig ind i reglerne, men det er de færreste,” siger Lea Møller Jeppesen.

”Når du læser den lov, så bliver du meget forvirret”

Ifølge Lea Møller Jeppesen er det primært inden for den private sektor, hvor arbejdsgiverne ikke helt er opdateret på barselsområdet.

”Inden for det offentlige er der for det meste styr på tingene. På det private arbejdsmarked er der to store barselsfonde: DI’ fond, DA’ fond. De arbejdsgivere som er tilknyttet dem, ved som regel godt, hvad reglerne går ud på. Som medlem af enten DI eller DA får de information om reglerne.”

Men hvis en arbejdsplads står uden for de to fonde, indbetaler arbejdspladsen til Barsel.dk fonden.

”De får automatisk en opkrævning fra ATP, men de får ikke rigtig nogen forklaring. De får bare et girokort.”

Det er et problem, fordi mange arbejdsgivere og lønmodtagere har svært ved at forstå, hvordan barselsfonden hænger sammen. Og det er også indviklet, siger juristen Lea Møller Jeppesen:

”Når du læser den lov, så bliver du meget forvirret. ATP og Barsel.dk kunne godt være bedre til at informere om vilkårene.”

Læg en plan sammen med KS

Derfor bør du booke en barselssamtale på KS’ hjemmeside, når du bliver gravid, så du får styr på reglerne indenfor området. Hvad må du, hvad må du ikke? Hvad har du krav på, og hvor kan KS hjælpe dig? I første omgang handler det om sammen med KS at lægge en plan for, hvordan situationen skal gribes an. Og det virker.

”Det bliver i den grad brugt af vores medlemmer. Jeg har aldrig oplevet et gravidt medlem, der har sagt, at det vil hun ikke gå tilbage og tale med sin arbejdsgiver om. Men de spørger til gengæld ind til, hvordan skal de håndtere det, hvad skal de sige. Så hjælper vi med det,” forklarer Lea Møller Jeppesen.

I mange tilfælde er det juristerne fra KS, der tager samtalen med arbejdsgiverne om reglerne og mulighederne på barselsområdet.

”Hvis et medlem er i tvivl om, hvad hun skal sige, så tilbyder vi gerne, at vi taler med arbejdsgiveren og forklarer dem reglerne, og hvad de som arbejdsgivere får ud af det.”

De fleste arbejdsgivere tager godt imod dialogen med KS’ jurister, siger Lea Møller Jeppesen, selv om hun nævner, at der er enkelte arbejdsgivere, der synes, at beskeden fra KS lyder lidt for god til at være sandt. Men de fleste vil gerne høre mere om barselsreglerne, når KS forklarer om reglerne.

”Det er meget få, som jeg har oplevet, der er meget negative. Jeg tror, at jeg kun har oplevet det en gang, at en arbejdsgiver ikke ville gå med til det.”

Kontakt KS, når du bliver gravid. Vi lægger en plan sammen med dig og hjælper dig i hele processen.

”Prøv at tale med din arbejdsgiver om det. Hvis du ikke kan forklare det, så gør vi det gerne. Vi kan hjælpe både dig og din arbejdsgiver,” lyder opfordringen fra Lea Møller Jeppesen.

Edit page