10. maj 2023

Flere åbne døre skal vise nye veje i uddannelsessystemet

Et videregående uddannelsessystem, der hænger sammen, vil være til gavn for studerende, erhvervsaktive, virksomhederne og samfundet i sin helhed. En meritreform skal derfor skabe større gennemsigtighed ved at understøtte tydelige meritveje gennem uddannelsessystemet. Det mener KS og Akademikerne.

Det må være muligt at realisere regeringens mål for at øge arbejdsudbuddet, uden at ødelægge kandidatuddannelserne.

Det mener KS og det mener KS hovedorganisation Akademikerne også. Derfor har Akademikerne netop offentliggjort reformudspillet ”Flere åbne døre”, som er den akademiske fagbevægelses bud på realisering af ét sammenhængende videregående uddannelsessystem til gavn for studerende, erhvervsaktive, virksomhederne og samfundet i sin helhed. ”Flere åbne døre” er udarbejdet sammen med Akademikernes medlemsorganisationer.

Når godt hver fjerde studerende fortryder valget af videregående uddannelse inden for de første to år, er der brug for større gennemsigtighed, der understøtter tydelige meritveje gennem uddannelsessystemet. Det vil hjælpe studerende, der har fortrudt deres uddannelsesvalg, til studieskift med meningsfuld merit.

Derfor har Akademikerne fremlagt 21 forslag i alt, heraf seks konkrete forslag til en ny meritform, som skal bidrage til et uddannelsessystem på tværs af uddannelsessektorer, og vise studerende, at det ikke er farligt at træffe et forkert uddannelsesvalg, men at der vil være nye døre, der åbnes for meningsfulde uddannelses- og meritveje.

Læs det samlede udspil her

Bedre efteruddannelsesmuligheder

For Kommunikation og Sprog er det vigtigt, at kvaliteten af kandidatuddannelserne ikke forringes. Kommunikation og Sprog ønsker også flere og bedre muligheder for efteruddannelse på universiteterne.

Forperson for Kommunikation og Sprog Cathrine Holm-Nielsen har formuleret det således: ”På kommunikationsområdet er det vigtigt, at kompetenceudviklingen sikres, så kommunikatører fortsat kan komme med højaktuel viden om nye metoder, platforme, værktøjer og kontakter, så virksomhedens brand, kommunikation og marketing fortsat er i topkvalitet. Der er mange muligheder for, hvordan det kan ske, og der er et delt ansvar blandt flere aktører; arbejdsgiverne, universiteterne, fagforeninger, lovgivningen og den enkelte medarbejder”.

Foto Brooke Cagle

Knap 65.000 personer blev optaget på en videregående uddannelse i 2022. Med den hidtidige tendens for studieskift må det forventes, at ca. 13.500 af de studerende fra optaget 2022 kommer til at fortryde deres studievalg og vil foretage studieskift. I dag er disse studerende i høj grad overladt til selv at finde ud af mulighederne for at få overførbar merit for allerede gennemførte fag.

Edit page