6. november 2019

Få udviklet din lederrolle

/files/assets/news/kobu-agency-credits.jpg

Er du ny i lederjobbet, og har du brug for gode råd og sparring fra en mentor? Eller har du lyst til at dele ud af din ledererfaring? Så er der nu mulighed for at blive en del af KS’ Ledermentorprogram.

Ledermentorprogrammet er et samarbejde mellem KS, Dansk Psykolog Forening, Bibliotekarforbundet, Forbundet Arkitekter og Designere og Ansatte Tandlægers Organisation. Vi samler på tværs, fordi dét, der er fælles og som er i fokus, er ledelsesrollen – udfordringer, problemstillinger, løsninger og strategier.

Fra feedback fra deltagerne i de tidligere runder ved vi, at både mentorer og mentees får noget ud af at deltage:

  • Mentorerne får blandt andet lejlighed til at reflektere over egen ledelsesrolle, får input, de kan bruge i eget lederjob og udviklet deres kompetencer inden for sparring, dialog og coaching.

  • Mentees får blandt andet hjælp til at håndtere konkrete udfordringer, ny viden og indsigt og deltagelsen har gjort, at de reflekterer mere over deres lederrolle.


Forløbet varer et år med start i februar 2020. I bliver klædt på til forløbet ved et opstartsmøde og vi afholder også en træningssession/inspirationsworkshop midtvejs.

Du kan læse mere om ordningen her. Her finder du også det tilmeldingsskema, som du skal udfylde og indsende til mentor@kommunikationogsprog.dk senest den 11. december 2019. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte forhandlingschef Jacob Suhr på jsu@kommunikationogsprog.dk eller telefon (direkte) 3348 8959.

Hvis ikke du allerede er opmærksom på det, så husk også at vi afholder morgenmøder specielt møntet på ledere. De annonceres løbende i kalenderen. Her ligger på nuværende tidspunkt følgende:

I København den 29. januar 2020: Feedback-kultur

I Aarhus den 24. marts 2020: Forhandling

Edit page