4. februar 2019

Få støtte til bedre arbejdsmiljø

/files/assets/news/pim-chu-245596-unsplash-0.jpg

Siden 1. maj 2016 er konsulenter fra SPARK rykket ud på de kommunale arbejdspladser for at rådgive om psykisk arbejdsmiljø. Alle kommunale arbejdspladser kan søge om at få hjælp af SPARK. Brug det.

SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø – hjælper kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. Forløbene skræddersys i samarbejde mellem SPARK og ansøgerne og tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer.

Hos SPARK kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en af SPARKs konsulenter, hvor de får støtte og sparring, så de selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, de oplever i deres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i den enkelte kommunes løsning af kerneopgaverne.

Det er gratis

Man kan ansøge om et forløb for TRIO/MED-udvalg på sin arbejdsplads, men man kan også søge om at få et forløb for flere TRIO’er/lokalMED i en eller flere kommuner.

Det er gratis for kommunale arbejdspladser at modtage støtte fra SPARK. De forpligter sig kun til afsætte tid og ressourcer til samarbejdet og til at deltage i en evaluering, som består af to spørgeskemaer.

KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. I forlængelse heraf er SPARK etableret.


HVILKE TEMAER GIVER SPARK STØTTE TIL?

SPARK yder støtte til følgende seks temaer:

·         Forandringer og omstillinger

·         Samarbejde mellem medarbejdere

          og/eller ledere på arbejdspladsen

·         Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere

·         Arbejdets indhold, omfang og udførelse

·         Chikane, herunder mobning og seksuel chikane

·         Alenearbejde

Mange problemstillinger kan falde inden for et eller flere af temaerne.


HVORDAN SØGER MAN?

Læs mere om, hvordan I søger her. Gå direkte til ansøgningsskemaet her.

Edit page