22. juni 2021

Få indflydelse på KS’ fremtid

Du kan være med til at bestemme retningen for KS’ udvikling de kommende år, enten ved at stille op på en liste eller på generalforsamlingen i din region.

I 2021 skal der vælges repræsentanter til KS’ øverste ledelse. Det er repræsentantskabet, som blandt andet fastlægger KS’ fremtidige strategi og som træffer beslutninger om KS’ økonomi. Det er også repræsentanterne, der vælger KS’ formand og hovedbestyrelse, som udgør den daglige ledelse af KS.

Repræsentantskabet består af op til 47 medlemmer, som mødes en gang årligt i november måned.

Du kan være med til at bestemme retningen for KS’ udvikling de kommende år, enten ved at stille op på generalforsamlingen i din region i løbet af september måned eller på en af listerne nedenfor.

Hver region vælger to repræsentanter og to suppleanter, så kontakt evt. din regionsformand, hvis du har lyst til at stille op på regionens generalforsamling.

Du kan som nævnt også stille op på en af listerne nedenfor eller danne din egen liste (37 af 47 repræsentanter vælges på lister.)

Nyt KS ved Per Lindegaard Hjorth plh@kommunikationogsprog.dk

Offentligt ansatte ved Claus Gravgaard Sørensen claus.gravgaard@gmail.com

Seniorlisten ved Bibiana Paluszewska Bibiana.paluszewska@gmail.com. Seniorlisten vælger en repræsentant.

De studerende kan vælge op til fire repræsentanter. Du kan stille op på KairoS-dagen 30. juni 2021. Kontakt evt. Frivillighedskonsulent Natasha Hoffmann Jackowski i KS på mail:nhj@kommunikationogsprog.dk, tlf. 33488924

Deadline for opstilling på liste er den 15. september 2021.

Kontakt juridisk konsulent Kirsten Olsen på 33488944 eller mail:kio@kommunikationogsprog.dk, hvis du vil vide mere om valgprocessen.

Edit page