3. juni 2018

Et stort ja til OK18

De offentligt ansatte KS’ere har ved urafstemning sagt et stort ja til OK18-forhandlingsresultatet. 98,9 procent af KS’erne stemte ja.

Resultatet af forhandlingerne om overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2018 for Akademikerne er nu endeligt vedtaget på lønmodtagersiden.

Det blev et overvældende ja: Alle akademikerorganisationer har stemt ja og i de organisationer, hvor afstemning er sket ved urafstemning, er der 96,9 procent, der har stemt ja.

I KS’ urafstemning, som indgår i det samlede afstemningsresultat for Akademikerne, var flertallet for et ja endnu mere overvældende: 98,9 procent af KS’erne stemte ja. Stemmedeltagelsen var også historisk høj med godt 52 procent afgivne stemmer.

Efter vedtagelsen af forhandlingsresultatet går man nu i gang med at redigere overenskomster og aftaler. Det er håbet, at dette arbejde kan afsluttes hen over sommeren. Men så længe behøver de offentligt ansatte ikke vente på de lønstigninger, som overenskomstfornyelsen medfører pr. 1. april 2018. Arbejdsgiverne har nemlig meddelt, at de forventer, at disse kan udbetales med juni-lønnen. Naturligvis med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018.

Hvis du vil læse, hvad forligene indebærer, kan du fortsat finde det her.

Edit page