12. september 2021

Er du statsansat og fyldt 50 år?

Så er der særlige penge til din kompetenceudvikling, og du kan søge i dag.

Den statslige kompetencefond har været en stor succes siden starten for cirka 3 år siden. Der er run på pengene – og godt for det. Men én gruppe skiller sig ud. Nemlig de meget erfarne. Her er antallet af ansøgninger forholdsmæssigt markant lavere, end for yngre akademikere i staten.
Dét synes vi er ærgerligt. For den enkelte og for de statslige arbejdspladser. For selvom man er meget erfaren, så har man stadig behov for udvikling af kompetencer. Et behov som ikke bliver mindre af, at vi skal være på arbejdsmarkedet i længere tid og at udviklingen – ikke mindst den digitale og grønne – går stadigt hurtigere.
Derfor har vi reserveret særlige penge til kompetenceudvikling for dem, som er 50 år eller derover. Og mens der i de ”almindelige” ansøgningsrunder, som du kan læse om andetsteds, er helt faste tidspunkter for, hvornår der kan søges, så kan du løbende søge de særlige penge. Men også her er det populært at søge, så det er en god idé at skynde sig. Læs mere om dette her (klik på Fondens særlige indsatser – Ansatte på Akademiker-overenskomst på 50 år eller derover).

Edit page