26. september 2018

Eksperter vil det dårlige arbejdsmiljø til livs

Flere og flere danskere vil blive ramt af stress og angst, hvis ikke der hurtigt bliver rettet op på det psykiske arbejdsmiljø, lyder advarslen fra 15 arbejdsmiljøeksperter, der nu er klar med deres bud på, hvordan vi forbedrer det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Et af de centrale elementer, som de peger på, er, at lederne skal have de nødvendige kompetencer til at forebygge og håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og så skal vi væk fra det alt for store individuelle fokus, som stressramte bliver mødt med.

I begyndelsen af 2017 nedsatte Akademikerne et ekspertudvalg med 15 af landets absolut førende forskere inden for arbejdsmiljøområdet – ideen var at man sammen i forskellige fora og med forskellige indfaldsvinkler skulle prøve at svare på, hvordan vi forbedrer det psykiske arbejdsmiljø, hvordan vi får knækket den stigende stresskurve og hvordan vi får formindsket de mange sygemeldinger, der ofte har sit afsæt i dårlig trivsel.

Eksperterne har nu leveret en lang række forslag til, hvor der kan sættes ind, hvis arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser skal forbedres. De peger for eksempel på, at det er på høje tid, at lederne får de nødvendige kompetencer samt adgang til professionel hjælp, når der er behov. Og så skal de have ordentlige organisatoriske rammer til opgaven. Et andet vigtigt råd fra eksperterne er, at vi skal væk fra det alt for store individuelle fokus, der er i dag, hvis vi skal bekæmpe dårligt arbejdsmiljø og stress. Indsatsen på arbejdspladserne bør også have langt større fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig håndtering.

Du kan læse hele forslagskataloget her

KS har deltaget aktivt i en del af ekspertgruppens møder og workshops, og det har været spændende at følge forskernes univers og meget videnskabelige tilgang.

”Med offentliggørelsen af forslagskataloget får vi mange bud på indfaldsvinkler og bud på områder, hvor vi alle kan tage fat og sætte en dagsorden, der måske for alvor kan rykke ved et område, der længe har virket fastlåst og uigennemtrængeligt,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

En nyskabelse i forbindelse med eksperternes forslag er, at vi i fremtiden skal vænne os til at sige ’socialt og organisatorisk arbejdsmiljø’. Med den nye betegnelse håber eksperterne, at vi får præciseret at problemerne også kan have et afsæt både i noget samfundsrelateret og i selve det organisatoriske.

Edit page