1. juni 2022

Karriererådgiverens blog

Efteruddannelse er vigtigt – så husk at tage dialogen med din chef

/files/assets/Ask-Lehrmann-1654081178.jpg

Af Ask Lehrmann, karriererådgiver i KS

Hvis du ikke har gjort det endnu, så tag dialogen med din leder, og få en forventningsafstemning på din faglige udvikling. Det vil måske sikre din konkurrencedygtighed i det lange løb, både på dit nuværende og på fremtidige arbejdspladser.

Arbejdsmarkedet for kommunikation, sprog og marketing er i rivende udvikling. Nye teknologier stiller stadig større tekniske krav, udvikling af kommunikatørens rolle åbner op for nye typer arbejdsopgaver, og brede samfundstendenser stiller nye former for krav til dialogen med kunder og samarbejdspartnere. Og når kravene stiger, er behovet for efteruddannelse mere vigtigt end nogensinde før.

Dog oplever vi i KS, at vores medlemmer ikke får så meget efteruddannelse, som de ønsker at få. Og der er mange gode grunde til, at efteruddannelse ikke bliver prioriteret. Tiden kan være knap, pengene er der ikke, eller også mangler overskuddet bare i en travl hverdag.

Men vi oplever dog også noget andet. Nemlig, at en af de største barrierer for mange af vores medlemmer er, at de simpelthen aldrig har fået spurgt. At de ikke selv har banket på døren hos deres leder, beskrevet deres behov, og spurgt om deres muligheder. Og at efteruddannelse derfor bare aldrig har været til debat.

Derfor vil jeg gerne anbefale: Husk at få snakket med din chef om efteruddannelse! Diskuter hvilke ønsker du har i forbindelse med faglig udvikling, hvordan du oplever de nye tendenser der fylder, og hvad der skal til for, at du kan gøre dit arbejde bedst muligt. For særligt i små og mellemstore virksomheder ved din leder måske ikke, hvordan du bedst kan udvikle dig fagligt. Du kan også åbne op for, om de har nogen ønsker eller krav – måske de tænker, at et bestemt kursus eller faglighed ville være godt for teamet.

Og husk også i den dialog, at efteruddannelse kan være mange ting. Hvis der ikke er penge til en Masteruddannelse, er der måske penge til et gratis heldagskursus hos Kommunikation og Sprog, hvor der kun skal sættes en arbejdsdag af. Hvis der ikke er tid til et langt forløb, kan I måske tale om finansiering af et kursus der ligger om aftenen.

Og husk også at kigge i din kontrakt at se, om du eventuelt har ret eller pligt til efteruddannelse. Det oplever vores jurister nemlig, og det er ikke alle der husker det.

Hvis du ikke har gjort det endnu, så tag dialogen med din leder, og få en forventningsafstemning på din faglige udvikling. Det vil måske sikre din konkurrencedygtighed i det lange løb, både på dit nuværende og på fremtidige arbejdspladser.

I juni-nummeret af Kommagasinet får du nogle tips til, hvad du kan gøre for at få mere efteruddannelse. Læs her

Edit page