16. september 2022

Efterskrift til K1 Hvidbog: Samtaler om det meningsfulde samfund

Af Cathrine Holm-Nielsen, Forperson, Forbundet for Kommunikation og Sprog

Kommunikationsfaget er under heftig udvikling. Så kort kan det vist siges. Der stilles nye og højere krav til vores faglige felt. Heldigvis er vi mange, der kan - og gerne vil - give perspektiver på det fremtidige faglige ståsted for kommunikatører.

K1s hvidbog: ”Samtaler om det meningsfulde samfund” er et af dem. Den skubber til grænserne for, hvad kommunikationsfaget fremadrettet kan og skal, hvad vi som kommunikatører kan bidrage med, og hvilket ansvar vi bør påtage os. Det er et stærkt og godt signal på fagets vegne, når man formår at hæve sig op i helikopteren, gøre status og udstikke en retning.

Verden rykker sig og kommunikationsfeltet rykker med. Stigende kompleksitet i samfundet stiller krav til kvaliteten af den kommunikation og formidling, der skal gøre svære og komplekse budskaber forståelige. Som kommunikatører er vi ikke længere bare dem der ”putter krymmel på”.

Spillebanen er blevet større, og derfor kan kommunikatører byde ind på en anden måde end før. Udviklingen åbner op for et nyt fagligt potentiale, hvor kommunikative kompetencer bør bruges i en anden kontekst.

Spillereglerne er også ændret. De problemstillinger, vi tidligere har arbejdet med, er ændret, dynamikker og roller er ændret, og dermed også forventningerne til, hvad vi som k-folk skal levere. ”Samtaler om det meningsfulde samfund” tegner et motiverende billede af, hvad potentialet for kommunikationsfaget er i fremtiden. Det kan man kun blive opmuntret af. Men deraf følger også et ansvar og et mod for proaktivt at spille sig selv på banen og byde ind med egne kompetencer.

Kommunikatørerne har i årevis bidraget med deres formidlingsevner, analyseapparat og rådgivningskompetencer, som det primære faglige fundament. Nu tager faget potentielt endnu et kvantespring i sin udvikling, og K1s hvidbog giver et bud på mulighederne for at blive en del af løsningen af fremtidige samfundsmæssige udfordringer. Det er vigtigt.

Med udvikling opstår også usikkerheden; hvad betyder det præcist, hvor begynder samtalen, hvordan bliver jeg facilitator af den? En vigtig del af den fremtidige samtale, er derfor; Hvordan finder vi fælles fodslag i at erhverve og bringe nyere kompetencer i spil på tværs af andre fagligheder? Og derfor er samtalen kommunikatørerne imellem af absolut vigtighed.

Også ud over rammerne, som hvidbogen opstiller. Det er et forum som Forbundet Kommunikation og Sprog, K1 og andre kommunikationsfaglige fora har et ansvar for at skabe og puste liv i. Så vi bruger hinanden, sikrer et stærkt fagligt fællesskab og skaber referencen for en faglig stolthed indenfor feltet. Det kan der sagtens bruges mere af, hvis vi skal af med at være ”de pæne” der blot tager imod opgaven, men derimod selv definerer den.

”Samtaler om det meningsfulde samfund” bidrager til en solid faglig platform, hvor vi sammen kan styrke hinanden og vores virke som kommunikatører. Som udøvere er vi alle en del af at skabe og passe på fagets legitimitet og ærlighed. Vi bidrager til fagets troværdighed hver eneste gang, vi udøver det. Derfor er det også betryggende, at vi er flere der ser i samme retning og støtter hinanden i at reflektere over vores faglige felt og definere det fremtidige potentiale.

Lad samtalerne begynde. Vi glæder os til dem.

Edit page