16. februar 2021

Du skal helst undgå tavshedsklausul

/files/assets/news/tv-avisen-1-credits.jpg

Tavshedsklausuler er om ikke noget fanden har skabt, så noget arbejdsgiverne har skabt. KS-formand Per Lindegaard Hjorth markerede KS’ holdning i et kort indslag i TV-Avisen forleden. Men der kan også være et dilemma.

Tavshedsklausuler indgår nogle gange i fratrædelsesaftaler. De betyder som regel, at hverken aftalens indhold eller baggrunden for, at den er indgået, må omtales over for andre. Hverken af arbejdsgiver eller lønmodtager.

Tavshedsklausulerne er ikke nye, men har på det seneste været omtalt i medierne, hvor også KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth udtalte sig i TV-Avisen den 15. februar. Indslaget handlede konkret om tavshedsklausuler i forbindelse med krænkelsessager, men tavshedsklausulerne anvendes også i andre sammenhænge.
KS forhandler mange fratrædelsesaftaler for medlemmerne. KS foreslår aldrig, at der indgår tavshedsklausuler i aftalerne. Baggrunden er naturligvis, at KS ikke ønsker at pålægge medlemmerne begrænsninger, og vi har fuldt fokus på, hvad der kan hjælpe medlemmerne bedst muligt videre i en svær situation. Og vi tror ikke på, at en pålagt tavshed bringer nogen godt videre. 
Når tavshedsklausulerne alligevel kommer ind i nogle fratrædelsesaftaler, så er det derfor også på baggrund af krav fra arbejdsgiverne. Måske endda et krav for i det hele taget at få indgået en aftale.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth mener, at tavshedsklausulerne er en uskik, som skal undgås, men han anerkender også det dilemma, som kan opstå: 

”Vi forhandler ud fra at stille medlemmerne bedst muligt. Og deri indgår pålagt tavshed ikke. Og da slet ikke, når der er tale om krænkelsessager. Det bakker for eksempel psykologer også op om. Men virkeligheden kan desværre også være, at arbejdsgiverne vil have sagerne lukket ned og derfor insisterer på en tavshedsklausul som betingelse for et forlig. Alternativet kan dermed for eksempel være en langtrukken retssag. Og det er heller ikke sikkert, at en sådan vil bringe medlemmet godt videre. Derfor bruger vi i de situationer megen tid på at tale igennem med medlemmet, hvad en tavshedsklausul, hvis man accepterer den, vil betyde. Om man, når man forsøger at skue frem, vil føle at netop tavsheden kan være et åg. På den måde er det vigtigt både at have fokus på juraen og psykologien.”
Du kan se indslaget i TV-Avisen, hvor KS-formanden medvirker her
Det begynder 15:24 minutter inde.

Edit page