3. november 2021

Diversitet og inklusion: K-folket skal slippe angsten og opdrage ledelsen

/files/assets/news/20211028-125334-1-credits.jpg

På KS-dagene 2021 i København og Aarhus var kommunikatørens roller og værdiskabelse i fokus med de to oplægsholdere Marie Valentin Beck, diversitetsstrategisk rådgiver i Bureau M, og diversitetskonsulent Fahad Saeed. Her dykkede de ned i et af tidens store emner, hvor kommunikation spiller en nøglerolle, men hvor kommunikationsfolkets angst for at begå fejl eller kvaje sig over for kolleger kan være stor.

- Man skal leve med sin angst for at begå fejl. Du kommer til at begå fejl, du kommer til at jokke i spinaten. Det er den virkelighed, vi befinder os i. Men hvis man har en villighed til at lære og forebygge, så kan det være, at man begår færre fejl, siger Fahad Saeed.

Marie Valentin Beck supplerer:

- En central del af at skabe inklusion er at sørge for, at der er psykologisk tryghed - og at det er okay at begå fejl. Vi lærer af fejl. Og der er noget meget stærkt i at melde sig ud af ideen om, at vi ikke må begå fejl, siger hun.

Foran de fremmødte sagde Marie Valentin Beck, at ”diversitet og inklusion er en ramme for forandring, som skal geare en virksomhed/organisation til at kunne lede, levere og være samfundsrelevant i en tid med øget bevidsthed om betydningen af identitet og forskellighed.”

Hun forklarede videre, at den ulighed, der er omkring os i omverdenen, i udgangspunktet også findes i organisationen med mindre, der er nogle aktive indsatser, der forhindrer det. Derfor vil der ofte være brug for en forandringsproces, så organisationer bliver i stand til at kunne rumme alle. Men selv om kommunikation spiller en nøglerolle på denne rejse, så er det først og fremmest et topledelsesansvar at gå forrest i skabelsen af inkluderende arbejdspladser og organisationer, lyder det fra de to eksperter.

Det betyder, at opgaven for kommunikatører i første omgang kan være at opdrage ledelsen til at handle.

- En kæmpe del af dette er at få et nyt sprog og blive bedre til at kommunikere om det. Men i den ideelle verden understøtter kommunikationsafdelingen ledelsens diversitets- og inklusionsindsats, siger Marie Valentin Beck.

Det er topchefen, der skal flytte bjerget?

- Yes, og en del af det at flytte bjerget sker sammen med kommunikation, men det sker også ved for eksempel at arbejde med sin måde at hyre på, siger hun.

Hvilke faldgruber er der i det her for kommunikation?

- Manglende kongruens. Når en virksomhed påstår, at den er LGBT-inklusiv, og man kan se, at der er en manglende kongruens, mellem det der siges, og det, der sker i virkeligheden, siger Fahad Saeed.

Sagt på en anden måde: Der skal være sammenhæng mellem det, der siges, og det der gøres.

Hvordan kan det være, at vi stadig taler om det?

- Jeg tror, at det hænger sammen med, at mange ikke har forstået opgavens omfang, siger Marie Valentin Beck.

Men bør der så ikke være nogen i kommunikation, der siger: Undskyld mig, vi er jo ikke det, vi siger?

- Jo, hvis de ved det, men hvis ikke de ved det, kan de ikke sige det, siger Marie Valentin Beck, der peger på, at det en god idé at få foretaget analyser eller undersøgelser, der for eksempel belyser, medarbejderes oplevelser, hvordan kunder opfatter virksomheden eller hvilke forventninger, de har.

Marie Valentin Beck gav på KS-dagene desuden et indblik i, hvad man som kommunikatør kan kaste sig ud i, hvornår man skal være på vagt – og hvad man umiddelbart skal holde sig fra.

3 tip til k-folk der skal arbejde med diversitet og inklusion:

  1. Man skal uddanne sig selv til at forstå opgavens omfang. Og til det knytter sig, at man godt kan have følelsen af, at målet flytter sig hele tiden.

  2. Få ledelsen til at forstå, at ansvaret ligger der.

  3. Hvis man forstår majoriteten rejse til deres nuværende positioner, så er det lettere at forstå, hvad andre kæmper med.

Kilde: Marie Valentin Beck og Fahad Saeed.

Edit page