2. oktober 2019

Din karriere kan både gå op, frem og hen

/files/assets/news/agnieszka-boeske-credits.jpg

Din karriere går ikke nødvendigvis kun én vej: opad, selvom mange måske tænker mest i noget med forfremmelser, når de hører ordet karriere. Se på din karriere som en vej, der kan føre i mange retninger.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at karriere betyder meget for mange danskere og ikke mindst for KS’ere. Og det er der ikke noget galt med. Det er kun, hvis tankerne om karriere begynder at blive en stressfaktor der er noget galt med at være optaget af det.

I disse sammenligningstider, hvor alle virker til at have fede jobs med Apple computere, cafe latte, events, udlandsrejser, hjemmearbejde og en masse andet, kan vi hurtigt komme til at kigge på os selv og vores egen karriere og tænke: Er jeg nået langt nok?

Mange tænker karriere som denne her opadgående eller fremadgående bevægelse. Men karriere kan betyde forskellige ting for forskellige mennesker. Faktisk kommer karriere kommer fra det latinske carrea og betyder vej.

Så inden man begynder at stresse, skal man måske spørge sig selv, hvad er det, jeg gerne vil opnå eller lave om på den nuværende situation? Hvad er det for en vej, jeg skal gå?

Forskningen inden for karrieredynamikker udpeger fire overordnede veje:
Ekspert-karrieren, som er den mest dominerende opfattelse gennem historien. Her har man et livslangt engagement til en bestemt profession. Det vigtigste her er at mestre færdigheder, viden og arbejdsopgaver. Succes er ensbetydende med hele tiden at dygtiggøre sig inden for professionen, og ikke lige så meget at bevæge sig op af i hierarkiet.

Den lineære karriere har fokus på at bevæge sig op ad på rangstigen og på forfremmelser. Succes er at skabe resultater og have ansvar, magt og autoritet.

Med den udvidende karriere opleves succes som at finde nye områder, hvor ens viden kan bruges. Det handler om at udbygge færdigheder i en sidelæns bevægelse, hvor forandringer i karrieren involverer udviklingen af nye kompetencer eller nye måder at bruge eksisterende kompetencer og erfaringer på.

Den episodiske karriere er den mindst konventionelle af de fire typer. Forandringerne i denne karrierevej er varierede og ubeslægtede og tegner et omstillingsparat mønster. Energien kommer fra forandringen og uafhængighed og variation er lig med succes. Karriere ses som en fri rejse.

At karriere betyder vej vidner også om, at det ikke nødvendigvis skal handle om progression. Karriere kan også være at tage valg om at være steder med gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Det kan også være netop at dygtiggøre sig inden for et bestemt område, fordi man søger efter at lave et karriereskift eller brancheskift, hvor man måske tager en stilling, der er lavere lønnet med mindre ansvar.

Work-life balance
Karriere kan også handle om timing. Måske er det ikke det rette tidspunkt at tage en Master, mens man har to små børn eller at tænke i forfremmelse med flere arbejdstimer. Det kan også være, at man i perioder i sit liv trives med knap så mange udfordringer på sit arbejde, fordi man er i gang med vigtigere fritidsaktiviteter.  Man kan jo spørge sig selv: Hvad har værdi for mig? Bakker min karriere op om det?

Jobcrafting
Sidder du i et job, som du egentlig på mange måder er glad for, hvor der er et godt arbejdsmiljø og gode kolleger - og alligevel begynder du måske at kede dig lidt og tænke: Hvad er næste skridt?
Så overvej om det er muligt at skabe udvikling der, hvor du er. Nye arbejdsopgaver, nye samarbejder eller nye måder at gøre tingene på.
Læs mere om jobcrafting i vores artikel her.

Edit page