13. september 2020

Din guide til lønstatistikker

/files/assets/news/statistik-credits.jpg

Viden om generelle lønniveauer er vigtige, når du skal forhandle løn. Derfor kommer her en quick-guide til relevante lønstatistikker på det offentlige arbejdsmarked.


Uanset om det er din tillidsrepræsentant, sekretariatet eller dig selv, der forhandler løn (eller har en ”lønforventningssamtale” eller lignende med din chef), er viden om lønniveauer en vigtig del af din forberedelse. 
Du har måske adgang til helt specifikke oplysninger og statistikker på din arbejdsplads. Dem skal du naturligvis sætte dig ind i.
Men viden om generelle lønniveauer er også vigtige. Derfor kommer her en quick-guide til relevante lønstatistikker. Vi undskylder på forhånd, hvis det er lidt tørt – men vi har gjort vores bedste.


KS’ lønberegner
På KS’ hjemmeside finder du Lønberegneren. Den er kun for medlemmer, så du skal være logget ind for at bruge den. Lønberegneren baserer sig på landsdækkende tal for offentligt ansatte KS’ere. Du vælger, om du vil have tal for stat, kommune eller region, din uddannelsesmæssige baggrund og hvornår du sluttede din uddannelse. Du indtaster også din arbejdstid således, at du automatisk får tal, som er omregnet til, hvis du er ansat på deltid. Ved at indtaste din nuværende løn, får du også vist, hvor du ligger i forhold til andre KS’ere. Du kan vælge at få oplysningerne tilsendt pr. mail eller printe oversigten.


Særligt for statsansatte
De offentligt ansattes organisationer, herunder KS, har sammen med den statslige arbejdsgiver lavet en lønstatistik, som bygger på det statslige lønsystem og således omfatter alle statsligt ansatte. Den hedder Lønoverblik. Statistikken er nok det bedste værktøj for statsligt ansatte – dels fordi den dækker alle, dels fordi der er rigtig mange muligheder. Vi kan her ikke give en fuld gennemgang af brugen, men her er en overordnet ”brugsvejledning”:
1. Under Centralorganisation, klik på AC (hvis du er ansat på AC-overenskomst, herunder korrespondenter)
2. Under Ministerområde, vælg det ministerium, din arbejdsplads hører under (fx Uddannelses- og Forskningsministeriet)
3. Under Hovedkonto, vælg din ansættelsesmyndighed (fx Københavns Universitet)
4. Under Delområde/delregnskab, vælg din nærmere arbejdsplads (fx det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). Det er ikke alle ansættelsesmyndigheder, som har denne underopdeling, og nogle af dem, der er, kan være lidt svære at identificere. Er du i tvivl, så vælg Alle delregnskaber – så får du hele ansættelsesmyndigheden med
5. Under Visning kan du vælge forskellige tabeltyper. Fra start står den på Lønsammensætning, og det er oftest den mest relevante. Men du kan også for eksempel se Kønsopdelt gennemsnitsløn og Lønudvikling
6. Under Fordeling kan du vælge forskellige visninger. I praksis er der to, som er mest relevante: Personalekategori og løntrin (som viser uddannelsesgruppe, jf. overenskomsten opdelt på, hvilket basisløntrin, den ansatte er på – herunder specialkonsulenter (i statistikken hedder de LR 35) og chefkonsulenter (i statistikken hedder de LR 36)) og Stillingsbetegnelse (som viser lønninger for de forskellige stillingsbetegnelser på tværs af uddannelsesgrupper og hvilket løntrin, de er på)
7. Du kan både få vist tabellerne på skærmen, printe dem og få dem overført til Excel.


Særligt for kommunalt og regionalt ansatte
Kommunerne og regionerne har et fælles løndatakontor – KRL. På deres hjemmeside ligger en lønstatistik, som samler oplysninger fra lønsystemerne og dermed bygger på alle kommunalt og regionalt ansattes faktiske lønninger. Denne lønstatistik hedder Sirka.

Du bruger lønstatistikken således:
1. Under Arbejdsgiverområde vælger du, om du vil have tal for en kommune eller en region
2. Under Forspalte (rækker) klikker du i Stilling (så får du de mest detaljerede oplysninger)
3. Under Kolonner klikker du i Tillæg detaljeret (så får du de mest detaljerede oplysninger)
4. Klik på Udvælgelse øverst på siden. Så får du mulighed for at udvælge, hvilken overenskomst, der skal hentes tal for (fx Akademikere, KL)
5. Klik på Benchmark øverst på siden. Her kan du vælge specifik kommune eller region
6. Du kan herefter få vist statistikken enten på skærmen (klik på Rapport) eller i Excel. Tabellen vil dels vise tal på landsplan (”Udvalgte population”), dels for den specifikke kommune eller region, du har valgt.

Bemærk, at i Sirka benyttes benævnelsen ”Stilling” for overordnet uddannelsesgruppe og altså ikke – som man ellers skulle tro – stillingsbetegnelse. Sidstnævnte kan ikke findes i Sirka og uddannelsesgrupperne er kun helt overordnede. Det kan derfor sagtens være, at du ikke kan finde lige din uddannelse. Men så må du bruge den, du synes ligger nærmest.


Et par afsluttende ”tips”:
Prøv dig frem i lønstatistikkerne – du kan ikke ødelægge noget, ”kun” blive klogere. Og kører du sur i en statistik – og indrømmet, de er ikke alle lige brugervenlige – så sidder vi klar til at hjælpe. Ring på 3391 9800 eller book en lønvejledning via hjemmesiden.

Hold øje med din indbakke den 30. september. For dér sender vi spørgeskemaet ud til årets lønstatistik og dermed grundlaget for opdatering af Lønberegneren på hjemmesiden. Og vi vil så gerne have, at du svarer.

Edit page