27. maj 2020

Din arbejdsplads åbner ikke til den ”gamle” dagligdag

/files/assets/news/covid-19-credits.jpg

Rummelighed og respekten for alle medarbejdere betyder utrolig meget for den succesfulde genåbning. Debatten i KS’ netværk for arbejdsmiljørepræsentanter viser, at genåbningen giver færrest udfordringer på de arbejdspladser, hvor samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere fungerer godt.

På de mange arbejdspladser, hvor genåbningen nu i gang, har man fået retningslinjer for de fysiske rammer, hygiejneforskrifter og ”holdopdelingsplaner”, så hele arbejdspladsen ikke åbner på én gang.  

Både medarbejdere og ledelse har en interesse i, at genåbningen af en arbejdsplads forløber så godt som muligt, såvel ud fra en arbejdsmæssig som en sundhedsfaglig betragtning. Men der kan være spørgsmål, der er nemmere at håndtere end andre, især i de tilfælde, hvor vi har forskellige behov og forskelligt syn på, hvordan det er bedst at agere.

Når kollegerne igen skal være sammen under nye retningslinjer og med forskellig tilgang til virus, kræver det en opmærksom og lydhør ledelse. Mange kan være ængstelige, have familie eller venner, der er særligt udsatte, eller man kan sågar selv være i risikogruppen. I den anden ende står der måske nogle kolleger, der stadig hoster eller nyser i hånden, eller har svært ved at vurdere hvor lang en meter er.  Og så er der dem, der slet ikke kan vente med at komme tilbage til kontoret og det kollegiale fællesskab.

I KS’ netværk for arbejdsmiljørepræsentanter har der været livlig debat om forskellige spørgsmål. Det viser tydeligt, at der er en håndfuld udfordringer med genåbning, men at det er kendetegnene, at der hvor ledelsen samarbejder med medarbejdere er der færrest udfordringer.

Det er nemlig vigtigt at være opmærksomme på at afstemme forventningerne, og det er især vigtigt at høre forslag og meninger fra medarbejderne, men også at samarbejdssystemet på arbejdspladsen fungerer, så arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter tages med på råd.

De fleste virksomheder åbner etapevis, så man kan indrette sig etapevis, og se hvordan det spænder af. I nogle virksomheder har man flere faste hjemmearbejdsdage – mest fordi man har opdaget, at effektivitet ikke kun udvises bag ved skrivebordet på kontoret, men at tiden faktisk udnyttes lang bedre ved hjemmearbejde. På det punkt er der ingen tvivl om, at vi kommer til at se, at corona afgørende har ændret vores måde at arbejde på.

Nogle virksomheder udstikker leveregelkodekser, herunder hvordan man fordeler sig i frokostpauser, hvem der bruger hvilke toiletter, hvordan man undgår kødannelse ved kaffemaskiner og så videre. Bestemmer ledelsen noget, I ikke forstår så find en kanal, hvor I kan stille spørgsmål – brug gerne jeres arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt KS og få et råd til at håndtere et opstået problem.
Der er i den sidste tid lavet masser af vejledninger til inspiration ude på arbejdspladserne. Vi kan anbefale, at I kigger på Arbejdsmiljøwebs 10 tips til når jeres arbejdsplads åbner igen. Se de 10 tips her.

Offentlige kontorarbejdspladser

De offentlige arbejdsgivere har i fællesskab d. 27. maj 2020  udsendt retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser. Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale ligger til grund for retningslinjerne. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL opfordrer generelt til at gå i dialog med medarbejderne og inddrage de lokale repræsentanter i forbindelse med de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med genåbningen, herunder at inddragelse mv. sker efter gældende regler for SU og arbejdsmiljøorganisationen eller MED-rammeaftale.

Edit page