11. april 2018

Det strammer til

Uret tikker i overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor. Senest tirsdag den 17. april skal Forligsinstitutionen træffe beslutning om eventuel yderligere udskydelse af konflikten – i givet fald igen med to uger.

Og inden da er der – heldigvis - skruet godt op for mødeaktiviteten i Forligsinstitutionen:
• Onsdag den 11. april var der forhandlinger på det kommunale område, som sluttede uden resultat
• Torsdag den 12. april forhandles der på det regionale område
• Lørdag den 14. april er der – for første gang i lang tid – forhandlinger på det statslige område
• Søndag den 15. april forhandles der igen på det kommunale område

Der er mange bolde i luften i Forligsinstitutionen og flere forskellige aktører. Men meget tyder på, at skal der findes en løsning, så skal de afgørende nødder knækkes på det statslige område. Og dermed bliver lørdagens forhandlinger reelt afgørende.

Ovenstående er desværre det nærmeste vi kan komme et af de spørgsmål, vi får oftest for tiden: Kommer konflikten så? Eller formuleret på en anden måde: Det ved vi ikke endnu, men svaret kommer nok i næste uge. Vi sidder i KS klar til at orientere alle offentligt ansatte medlemmer direkte pr. mail så snart der er nyt – uanset om det måtte være positivt eller nedslående.

Edit page