21. januar 2020

Det skal du vide om tests, når du søger job

/files/assets/news/test-credits.jpg

Personlighedstests bliver brugt stadig mere til rekruttering, og det kan være svært at navigere i. Her er vores tips til, hvordan du bedst forbereder dig på et testforløb. Du får også links til tests, du kan prøve af.

Der er mange forskellige typer tests i brug på det danske arbejdsmarked, og det kan være svært at vide både hvad det er de skal vise, og hvordan man forbereder sig bedst. Kommunikation og Sprogs karriereteam giver dig her et indblik i de forskellige typer tests du kan støde på, og fortæller dig, hvordan du bedst forbereder dig, inden du skal testes.

Hvilke tests findes der, og hvad kan de?

Tests inddeles overordnet i tre kategorier: Case interviews, personlighedstests og intelligenstests.

Til case test/case interview vil du typisk blive bedt om at løse en konkret opgave: Skrive en pressemeddelelse, besvare en fiktiv forespørgsel, forberede en konference, eller lignende opgaver knyttet til din potentielle jobfunktion. Det er en helt lavpraktisk måde at få et konkret bevis på, at du har den relevante faglighed i orden og kan gøre dig de rigtige tanker om dine opgaver.

En personlighedstest har til formål at identificere din adfærd, dine samarbejdsevner, og dine styrker/svagheder i en jobsituation. De bruges typisk for at finde ud af mere om dig som medarbejder og kollega, hvordan du kommunikerer og hvad din rolle vil være i et team. De fleste personlighedstests har ikke til formål at bedømme kompetencer, men ellers er der stor bredde i deres fokus. Nogle vil fokusere på personlighedstræk, nogle på samarbejdsevner, nogle på tilgangen til arbejdsgange.

En intelligenstest/færdighedstest vil typisk give et billede af dine logiske og analytiske evner i et bredere perspektiv. Det dækker både over den ’almindelige’ IQ test og diverse logiske, sproglige eller matematiske prøver. De bruges typisk for at teste kandidater til job med høj kompleksitet, oftest i større virksomheder, eller som supplement til en personlighedstest for at sammenholde personlige kompetencer med nogle universelle faglige kompetencer.

Grundet den store variation, er det altid en god idé med det samme at læse op på den test man skal bruge, finde ud af dens fokusområde og format, og derfor vide hvad det egentlig er virksomheden er interesseret i at vide.

Spørg ind til de praktiske detaljer inden testen

Ikke alene er der mange forskellige tests, de bliver også brugt forskelligt på forskellige arbejdspladser. Hos nogle virksomheder tager du testen online før en samtale, hos andre hos dem i forbindelse med en samtale. Og hvor nogle virksomheder alene bruger testen som et samtaleemne til en jobsamtale og giver en hurtig tilbagemelding, vil andre behandle testen privat og ikke give så meget tilbage til dig som testperson. På intelligenstests vil du sjældent få konkret feedback, men måske bare en indikator for hvor du ligger i det samlede felt, mens udgangspunktet for et case interview næsten altid er en dialog om dit produkt.

Det er derfor vigtigt, at du får spurgt aktivt ind til det forløb du skal igennem. Typisk information vil være navnet på testen, hvilken type test det er, om du skal igennem flere forskellige typer tests, hvordan den passer ind i resten af forløbet, og hvilken type feedback du vil få på din besvarelse. Så kan du også forberede dig bedst muligt.

Hvordan forbereder man sig på at udfylde en test?

Når det kommer til personlighedstests, bør du typisk bare sætte dig ned og svare ærligt og intuitivt. Du vinder ikke noget ved at prøve at lyve dig til de resultater, du tror arbejdsgiver er mest interesseret i. Formålet med personlighedstests er ikke at give et endegyldigt svar på, om du er den rigtige til stillingen. Det er at give arbejdsgiver et bedre billede af dig, så de kan stille de rigtige spørgsmål til en samtale. Hvis du er ærlig, har du mulighed for at lære noget om dig selv gennem testen, og om hvordan du bedst kommer til at passe i virksomheden. Du undgår samtidig at give for konservative eller modstridende svar, hvilket vil være tydeligt, når testen sammenfatter dine resultater.

Dermed ikke sagt, at du bør svare noget som ligger helt skævt i forhold til stillingen eller virksomhedens værdier: Hvis det er en lederstilling, bør du selvfølgelig ikke signalere manglende overskud eller samarbejdsevner. Besvar spørgsmålene ud fra din professionelle persona, og med det perspektiv, at du selvfølgelig er den rigtige kandidat til stillingen. Det er også positivt, hvis du til gennemgangen af din profil aktivt forholder dig til resultaterne. Giv udtryk for din egen oplevelse af testen, beskriv hvordan du selv har tolket de svar du har givet, og kommenter aktivt på din tilbagemelding og på hvilke områder du kan spejle dig i testen og profilen. Så signalerer du både overskud og interesse.

Til en case test/case interview er den vigtigste anbefaling at være reflekteret. Arbejdsgiver er sjældent interesseret i dit produkt, men meget interesseret i tankerne du gjorde dig undervejs: Hvorfor valgte du den overskrift og ikke en anden? Hvorfor valgte du den historie? Hvorfor passer din løsning på præcis deres virksomhed/kunder/branche? Hvilke metoder har du brugt, og hvorfor? Brug din research så meget du kan, og aktiver alt erfaring du har fra uddannelse og arbejdsliv for at støtte op om dine konklusioner. Hvis du forbereder dig hjemmefra, så lav også gerne handouts eller andet som kan give et indblik i din arbejdsproces.

Når det kommer til intelligenstest/færdighedstest, er det bedste du kan gøre at være forberedt, veludhvilet, og klar med papir og blyant. Og så bruge den tid du har, i stedet for at skynde dig igennem. Hvis du vil forberede dig yderligere, er det ofte en god idé at tage et par prøvetests i dagene op til, så du er i det rigtige mindset. Hvis du ved at testen indeholder nogle elementer du er særligt i tvivl om (eksempelvis matematik eller kommasætning) kan det også være en idé lige at læse op på de vigtigste regler inden du går i gang – eksempelvis på https://www.regneregler.dk/ og https://sproget.dk/raad-og-regler.

Læs op eller prøv nogle tests, hvis du er i tvivl

For at gøre det mere håndgribeligt i situationen, kan det være en god idé at læse op på den test du skal tage, og måske prøve den eller en lignende test af, for at få indtryk af type og format. Så ved du hvad du skal være forberedt på, og kan måske blive lidt mere tryg ved situationen. De fleste store testudbydere i Danmark har hjemmesider, hvor du kan finde testmanualer og vejledning til, hvad deres tests almindeligvis spørger ind til.

Eksempler på nogle af de mest almindelige personlighedstests, og eksempler på de spørgsmål du vil blive stillet, kan findes her:

DISC: https://discpersonalitytesting.com/free-disc-test/

MBTI: https://www.psychometricinstitute.com.au/Free-Personality-Test.asp

SHL: https://www.shldirect.com/dk/example-questions/personality-questionnaire-examples

Caliper: http://psychologia.co/caliper-test/

16PF: http://www.dandebat.dk/person3.htm

Eksempler på almindelige intelligenstests kan findes her:

Mensas intelligenstest: https://mensa.dk/test-din-iq

Worldwide-IQ prøvetest: https://www.worldwide-iq-test.com/iq-tests/worldwide-iq-test

SHL logic tests (engelsk): https://www.shldirect.com/en/practice-tests

Edit page