18. januar 2022

Det hjalp KS jer med i 2021

/files/assets/high-five.jpg
Unsplash

Der er flere gode nyheder i oversigten over hvad KS hjalp KS-medlemmerne med i 2021. Aldrig har så mange fået gennemgået deres nye kontrakt, men højdespringeren var alligevel lønspørgsmål. Og så faldt antallet af sager om afskedigelse med 50 % til det laveste i mange år.

Onsdag den 12. januar 2022

Der er ting i 2021, som vi gerne ville have, at vi efterlod netop dér. Coronaen ikke mindst.

Men der er omvendt også noget, som vi krydser fingre for fortsætter. KS’ernes vej ind i deres første eller nye jobs står først på listen.

For det er en succeshistorie, som viser sig tydeligt i oversigten over, hvad KS hjalp jer med i 2021. Aldrig har så mange fået gennemgået deres nye kontrakt hos KS’ jurister. Godt 650 gange i 2021, faktisk.

Højdespringeren var dog lønspørgsmål og -sparring. Igen er der tale om en all time high, hvor KS’erne kontaktede sekretariatet mere end 800 gange om løn. Det svarer til mere end hver femte henvendelse. Det knytter i øvrigt an til, at de privatansatte KS’ere i 2021 fik de højeste lønstigninger i mange år.
Det kan du læse mere om her.

Sekretariatets medarbejdere er altid glade for, når I kontakter os. Og det gjorde I i gennemsnit over 300 gange om måneden.
Under dette tal gemmer sig også henvendelser, som der er blevet færre af. Og faktisk én, som vi er glade for – nemlig afskedigelser. Antallet af KS’ere, der blev fyret i 2021 faldt således med næsten 50 % i 2021 set i forhold til 2020. Og til et niveau – cirka 150 – som er lavere end i mange år.

Top 10 af hvad KS’ jurister, karrierevejledere, socialrådgiver og advokat hjalp jer med, så i 2021 således ud (procent af alle henvendelser):

  1. Løn 23,2 %

  2. Ansættelse 18,1 %

  3. Karrierevejledning 7,0 %

  4. Jobsøgningsvejledning 6,4 %

  5. Barsel 4,8 %

  6. Ferie 4,2 %

  7. Afskedigelse 4,0 %

  8. Sygdom 3,2 %

  9. Egen opsigelse 2,1 %

  10. Arbejdsmiljø 2,1 %

Hertil kommer de mange – i sagens natur digitale - arrangementer, attraktive forsikringer, efteruddannelse med rabat og meget mere som KS-medlemmerne har brugt os til. Ligesom karrierevejledningskategorien dækker over forberedelse til jobsamtaler, vejledning om sporskifte, kompetenceafklaring og stort set alt muligt andet, der relaterer sig til det at have eller få et arbejde. Og jobsøgningsvejledning dækker blandt andet over feedback på ansøgninger og cv.

Vi sidder naturligvis også klar til at hjælpe dig i 2022. Også om andet og meget mere, end det, som er på Top 10-listen fra 2021. Vi glæder os faktisk til at høre fra dig.

Skriv til os her, hvis du vil spørge os om noget.

Edit page