5. januar 2021

Det hjalp KS jer med i 2020

/files/assets/news/hjaelp-credits.jpg

Her ved årsskiftet kan vi i KS se tilbage på et år, hvor I heldigvis igen har brugt vores juridiske konsulenter, karrierekonsulenter, arbejdsmiljøkonsulenter, socialrådgiver og advokat flittigt. Faktisk næsten 3.700 gange. Det svarer til cirka 7,5 procent mere end i 2019.

2020 ligger bag os og vi har stukket hovedet ind i et nyt år, som forhåbentlig også betyder, at vi lægger coronaen – sundhedsmæssigt såvel som økonomisk - bag os.
Det er ikke overraskende, at antallet af henvendelser fra jer er steget. Baggrunden er naturligvis coronaen og dens konsekvenser. Mere end hver tiende henvendelse til sekretariatet set over hele året havde en relation til coronaen. At langt hovedparten af disse henvendelser lå i foråret og siden fladede meget ud, siger noget om, hvor omvæltende, usikkerhedsskabende og alvorlig den pludseligt opståede krise var.

Det var også i foråret og den tidlige sommer, at vi så de triste konsekvenser af coronaen i form af en voldsom stigning i antallet af afskedigelser, et tilsvarende fald i ansættelser og mange henvendelser om lønnedgangsaftaler, arbejdsfordeling og nedsat tid. Men det vendte hen over sommeren. Ser vi kun på andet halvår af 2020 er antallet af ansættelser således det samme som i 2019, antallet af afskedigelser er 20 % lavere, antallet af lønvejledninger og karrierevejledninger er cirka 20 % højere og antallet af feedbacks på cv og ansøgninger er cirka 12 % højere.
Andet halvår af 2020 fortæller altså på mange måder trods alt en positiv historie. Også her i lyset af den anden nedlukning af Danmark håber og tror vi på, at det samtidig er grundlag for optimisme for 2021.

Med dette vil vi ønske jer alle et rigtig godt og fremgangsrigt nytår. Vi står også i 2021 klar til at rådgive, støtte og vejlede jer!

Edit page