12. oktober 2022

Det går godt, men det er også hårdt

/files/assets/jason-goodman-0K7GgiA8lVE-unsplash.jpg
Foto Jason Goodman

De danske kommunikatører har det godt på mange parametre. Men hvilke dagsordener er de vigtigste, hvordan har vi det med den digitale kommunikation og hvordan har vores mentale helbred det? Ny rapport sætter tal på nordisk kommunikation.

”The Nordic Communications Report 2022”, en rapport over nuværende og fremtidige trends i Norge, Danmark, Finland og Sverige, giver sine bud på udviklingen af det nordiske kommunikationsfag. Ialt 253 nordiske kommunikatører har svaret, heraf 70 danske. Vi har i Kommunikation og Sprogs fag- og karriereteams læst rapporten, og giver her vores bud på nogle af de vigtigste dagsordener, som vi mener rapporten taler ind i.

Troværdighed og bæredygtighed er centrale dagsordener

Rapporten spørger ind til, hvad der er de største strategiske udfordringer for kommunikationsfaget. 46,6 % af de adspurgte nordiske kommunikatører svarer, at det er centralt at bygge og vedligeholde troværdighed, mens 36,4 % svarer, at bæredygtighed og socialt ansvar er centrale dagsordener – en stigning på 6 % fra sidste år. Det ligger fuldt ud i tråd med vores egne undersøgelser hos Kommunikation og Sprog.

Kommunikationsetik og kommunikationens rolle i den grønne omstilling er fortsat centrale dagsordener for nordiske kommunikatører, og det kommer til at være endnu mere vigtigt de næste par år, at man som virksomhed har holdninger og positionerer sig tydeligt indenfor disse dagsordener.

’New normal’ har etableret sig på den digitale kommunikation og på arbejdspladsen

Rapporten konkluderer, at kommunikatører stadig gør daglig brug af værktøjerne, som mange samlede op under nedlukningen: 80,7 % af nordiske kommunikatører bruger videostreaming i en arbejdssammenhæng ”altid eller ofte”, og 74,2 % gør brug af diverse chatløsninger som iMessage, Slack eller Teams. Næsten halvdelen foretrækker også at arbejde hjemmefra så ofte som muligt.

Det bekræfter. hvad mange nok vidste i forvejen:

Vi står i en ny virkelighed, hvor hjemmearbejde og tilhørende værktøjer er blevet en fast del af arbejdslivet i norden.

Det psykiske velvære fylder

Rapporten viser, at danske kommunikatører befinder sig over gennemsnittet, når det gælder mentalt helbred sammenlignet med europæiske professionelle. Og det ser godt ud på mange parametre: Danskerne scorer højere end de andre nordiske lande på parametrene entusiasme og fordybelse, og så er vi også i højere grad fulde af energi på arbejdet.

Undersøgelsen viser også, at der er et højt niveau af arbejdsengagement hos de danske kommunikatører. 88,1 % mener, at de kan løse problemer effektivt og 76,2 % er ikke i tvivl om vigtigheden af deres arbejde.

Men alligevel føler 50 % sig udmattede i slutningen af dagen.

Et problem som er endnu større hos vores nordiske naboer, hvor 62,2 % af svenskerne og 72,9 % af nordmændene føler sig udmattede i slutningen af dagen. Det viser et stort problem blandt de nordiske kommunikatører. Rapporten forklarer, at andre undersøgelser viser, at COVID 19-perioden har været en meget travl periode for kommunikatører, og det kan måske i nogen grad forklare den høje grad af udmattethed.

Kommunikatørerne følte, at deres arbejde var vigtigt i forhold til at gøre indvirkningen af COVID-19 mindre skadelig, men samtidig følte mellem 50 og 75 % af dem, at de var helt brugt op af den høje arbejdsbelastning. Nogle følte også stress forårsaget af at skulle arbejde hjemme.

Ud over COVID og ændrede arbejdsforhold, ved vi også fra vores egen faglighedsundersøgelse, at kommunikatører er underlagt et stadig større pres. Flere arbejdsopgaver, mere strategiarbejde og mere ansvar fylder i forvejen for mange af vores medlemmer, mens et stigende eksternt pres på kommunikationsfaget også er en udfordring for mange.

Det er vigtigt, at man som medarbejder passer på sig selv og ikke kører sig selv i sænk i jagten på at opfylde de mange krav.

Den samlede rapport kan hentes og læses her

 

 

 

 

Edit page