12. august 2020

Det er frivilligt, om du vil have dine indefrosne feriepenge

/files/assets/news/chen-misrach-credits.jpg

Alle, der ønsker at få op til tre ugers feriepenge udbetalt, kan bede om pengene fra starten af oktober og frem til 1. december. Her får du 8 spørgsmål og svar om udbetaling af de indefrosne feriepenge, som et flertal i Folketinget forventes at vedtage 17.8. for at sætte fut i økonomien.

Til oktober kan danske lønmodtagere få udbetalt tre uger af deres indefrosne feriepenge, og de beskattes som almindelig indkomst.
Udbetalingen af de indefrosne feriepenge bliver frivillig. Man må forvente, at der kommer en massiv informationskampagne om, hvor og hvordan man søger, men der arbejdes på en digital løsning.

1. Hvornår bliver pengene udbetalt?
Du skal selv skal søge om pengene og det kan du gøre fra starten af oktober og frem til 1. december.
Udbetalingen sker op til to uger efter, man har bedt om pengene, og de beskattes som almindelig indkomst. Hvis man ikke beder om sine feriepenge inden 1. december, bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.

2. Hvor meget kan jeg få udbetalt?
Hvor meget du får udbetalt, afhænger af, hvor meget du tjener, og hvor meget du betaler i skat.
Feriepengene er skattepligtige som al anden indkomst.
Tommelfingerreglen er, at du får udbetalt 9.000 kroner før skat i feriepenge pr. 10.000 kroners månedsløn.

3. Hvor mange uger får jeg udbetalt?
Folketingets partier er blevet enige om at udbetale tre af de fem uger, som de fleste i arbejde har optjent. Om de sidste to uger kommer til udbetaling senere, står stadig hen i det uvisse.

4. Hvor kommer pengene fra?
Pengene kommer fra de op til fem ugers feriepenge, der er blevet indefrosset, fordi vi er på vej ind i et nyt feriesystem. I overgangsperioden mellem det nye og det gamle feriesystem, som startede 1. september 2019, og som slutter 31. august 2020, har lønmodtagere opsparet 12,5 procent af deres ferieberettigede løn. Det svarer til fem ugers løn. Arbejdsgiverne er endnu ikke forpligtede til at indberette beløbene, og LD Fonde, som står for administrationen af feriemidlerne, laver en beregning på baggrund af oplysninger fra Skat. Staten finansierer udbetalingen, så pengene vil være til rådighed fra starten af oktober.

5. Er jeg tvunget til at hæve pengene nu?
Nej, det bliver frivilligt, om du vil have pengene udbetalt nu, eller om du hellere vil lade dem stå til, når du går på folkepension. En meningsmåling fra Ritzau viser, at 57 procent vil have udbetalt feriepengene nu. 27 procent er i tvivl, mens 15 procent ikke vil have pengene udbetalt.

6. Hvad nu, hvis jeg er arbejdsløs?
Ledige, der har haft ordinært lønarbejde fra 1. september 2019 til 31. august 2020, får udbetalt de tre uger med indefrosne feriepenge som alle andre. Feriepengene skal ikke modregnes i dagpengene.
Feriedagpenge, som bliver optjent på baggrund af dagpenge, er ikke blevet indefrosset.

7. Bliver der modregnet i indkomstoverførsler?
De udbetalte feriepenge bliver ikke modregnet i andre forsørgelsesydelser, og kommer heller ikke til at påvirke muligheden for at blive berettiget til en offentlig ydelse.

8. Min ægtefælle er pensionist. Får han/hun ingenting?
Jo, aftalen betyder, at personer på overførselsindkomster får udbetalt 1.000 kroner skattefrit.

Edit page