13. oktober 2021

Det er fortsat muligt for arbejdsgiver at stille krav om coronatest

/files/assets/news/test-1-credits.jpg

Regeringen vedtog en lov i november sidste år, som giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge deres ansatte at få foretaget en COVID-19-test. Loven gælder foreløbig til udgangen af nov. 2021.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
Du har modtaget skriftligt information om, at du skal testes, og det skal være sagligt begrundet – for eksempel at testen skal ske for at begrænse smittespredning, herunder hensynet til de øvrige ansatte, eller på grund af væsentlige driftsmæssige hensyn. Det kan for eksempel være i en virksomhed, der producerer fødevarer til eksport, og hvor aftageren stiller krav om, at der er truffet særlige forholdsregler mod COVID-19.
Hvis du ikke efterkommer et pålæg om test fra din arbejdsgiver, kan du blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner som påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn i en periode eller i  sidste ende en opsigelse. Det kræver dog, at arbejdsgiveren skriftligt har angivet dette. De samme konsekvenser kan forekomme, hvis du ikke oplyser om resultatet af testen.
Testen skal så vidt muligt kunne foregå i arbejdstiden.

Arbejdsgiver kan ikke stille krav om vaccination mod corona (dog med visse undtagelser i sundhedssektoren). Arbejdsgiver kan heller ikke forlange oplyst om du er vaccineret.

Edit page