10. marts 2022

KS mener

Der er brug for en holdningsændring til alder og erfaring

Bliver man pludselig mindre arbejdsparat, når man fylder 60 år, eller er der andre faktorer, der spiller ind, så ledigheden stiger for dem, der har rundet de 60?

Af Marianne Jessing, medlem af KS’ hovedbestyrelse

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i december 2021 i Danmark med 2,5 procent eller 70.900 personer ramte det laveste niveau siden før finanskrisen i 2008, hvor der også var noget nær fuld beskæftigelse i Danmark.

Men jublen over den lave ledighed dækker over flere ting. Især en står frem: Ledigheden for aldersgrupperne mellem 40-49 år og 50-59 år ligger under statistikken med henholdsvis 2,0 procent og 1,9 procent, men den stiger for de 60-66-årige til 2,6 procent.

Så hvad sker der, når man bliver 60 år? Bliver man pludselig mindre arbejdsparat, eller er der andre faktorer, der spiller ind?

Politiken rapporterede i en artikel den 2. februar evalueringen af fem aktiveringsprojekter, som baserer sig på svar fra cirka 300 ledige seniorer, virksomheder og projektledere, at alder, alt andet lige, er den største hindring for at få et job, når man er i den ende af aldersskalaen.  

Så de hyppige anprisninger af ”det værdifulde grå guld”, og at kunne skrive ”25 års brancheerfaring”, på CV’et rammer fuldstændig ved siden af, når realiteterne kommer på bordet, og der skal ansættes nye folk i både private og offentlige virksomheder.

Hvor dimittender og nye på arbejdsmarkedet har udfordringen ved at blive mødt med urealistiske krav om 10+ års erhvervserfaring indenfor deres felt, så er det ”for meget”, hvis man altså har det, når dåbsattesten pludselig siger 60+. Det lader til, at hvis man skal være attraktiv på arbejdsmarkedet, skal man aldrig blive en dag over 59.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård satte den 10. februar gang i en undersøgelse om aldersdiskrimination, som hvis det påvises skal munde ud i en lovgivning, hvor man ikke må spørge om alder i ansættelsesprocessen. Men undskyld, enhver der skal ansætte en person, kan hurtig ud fra CV’et regne sig frem til, cirka hvor gammel en ansøger og så pille vedkommende ud, hvis alderen ikke er den ønskede.  

Det, der er brug for, er en holdningsændring til alder og erfaring. For en ansøgers alder siger intet om initiativ, kunnen eller fleksibilitet.

Når virksomhederne er tilbageholdende med at ansætte folk over 60 år, har det nok en del at gøre med, at man har en forestilling om, at medarbejderen skal være til rådighed i en længere periode. For medgivet, det er dyrt, når der skal ansættes en ny medarbejder og ja, det tager tid, før en ny medarbejder bliver selvkørende.

Men hvem ville have den forventning til en nyuddannet, at ”Vi regner med, at du skal være her i 10 år”?

Hvis ledere kan håndtere, at nyansatte medarbejdere har mere erfaring og andre kompetencer, så får virksomhederne større diversitet og kontinuitet på arbejdspladsen. For der er brug for alle, uanset køn, etnicitet og alder for at skabe udvikling og stabilitet på en arbejdsplads.

Edit page