10. marts 2020

Den nye ferielov kommer. Dette skal du være opmærksom på

1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Men vi har i et godt stykke tid været i overgangsperioden, og det betyder noget allerede nu:

  • Det særlige ferietillæg/feriegodtgørelse, som du får udbetalt med april eller maj-lønnen i år vil være mindre, end du er vant til. Baggrunden er, at noget af beløbet, som du har optjent i perioden 1. september - 31. december 2019, vil blive indefrosset.

  • Den 1. maj 2020 starter et nyt ferieår – ganske som du er vant til. Men det er et ”miniferieår”, som løber indtil den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. I dette miniferieår, vil du, hvis du har været ansat i hele 2019, have 16,64 feriedage med løn.

  • Hvis du planlægger en længere sommerferie end ovenstående – eller måske tre ugers sommerferie og også vil holde en uges efterårsferie i oktober – vil du ikke have optjent tilstrækkelig meget ferie. Men det er der flere løsninger på:

    • Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du overfører op til en uges ferie fra indeværende ferieår (det der slutter med udgangen af april). Du kan også aftale overførsel af hele eller dele af den 6. ferieuge fra indeværende ferieår

    • Når vi kommer ind i den nye ferielov pr. 1. september, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud – det vil sige, at du holder ferie, som du endnu ikke har optjent. Dén ferie vil du så ”skylde” og vil blive modregnet i ferie, som du optjener senere

    • De fleste har mere ferie end det, der følger af ferieloven – den 6. ferieuge. Reglerne om disse dage følger ikke af loven, men af overenskomst, personalepolitik eller individuel kontrakt. Har du sådanne dage, kan du bruge af disse dage.

  • Hvis du ikke holder de feriedage, du har i miniferieåret, mister du dem ikke. Så overføres de bare til afholdelse efter 1. september og efter reglerne i den nye ferielov.

Der er naturligvis mange flere ting i den nye ferielov end ovenstående. Men ovenstående er det generelt vigtigste at være opmærksom på. Resten har vi samlet en masse information om på hjemmesiden.

Og så kan du springe læsningen over og komme til vores gå-hjem møde om den nye ferielov og hvad den betyder for dig i København den 25. marts: https://forum.kommunikationogsprog.dk/kalender/den-nye-ferielov-made-easy-3.

Edit page