3. november 2021

Den nye barselsaftale: Hvad betyder den for dig?

Det betyder barselsaftalen

Den nye model går i korthed ud på, at de samlede antal ugers orlov (52) fordeles lidt anderledes. Aftalen betyder, at 11 af de samlede antal uger vil være øremærket enten til far eller mor, som er 9 uger mere end i dag. Bruger mor eller far ikke de 9 uger, bortfalder de. Med de nuværende regler har både mor og far 2 ugers øremærket orlov efter fødslen.

Den nye barselsaftale


Hvornår træder de nye regler i kraft?

Det er væsentligt at pointere, at aftalen ikke er trådt i kraft endnu. Planen er, at det sker til august 2022, og det vil nok betyde, at hvis dit barn fødes den 2. august 2022 eller senere, vil barnet være omfattet af de nye regler. Lovforslaget er ikke fremsat endnu – så de nærmere detaljer er ikke helt på plads. På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse mere om den nye orlovsmodel.

Edit page