24. februar 2021

Delegeret på AJKS' delegeretmøde - er det noget for dig?

For at sikre Kommunikation og Sprog så stor indflydelse på udviklingen i a-kassen, AJKS, som muligt, er det vigtigt, at vi stiller med flest muligt delegerede. Her kommer du som medlem af AJKS (og KS) ind i billedet.

’Jeg vil gerne opfordre KS’erne til at stille op som delegerede og blive del af a-kassens øverste "myndighed", så KS sikres direkte indflydelse på udviklingen i AJKS’, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth forud for det kommende delegeretmøde i AJKS, hvor KS-formanden er næstformand for bestyrelsen.

Hver KS-region kan stille med frivillige som deltagere i AJKS’ delegeretmøde. Der afholdes regionale valgmøder, men de bliver virtuelle, så du vil kunne vælge, hvor og hvornår du vil deltage, hvis du ikke har mulighed for at være med den dag, der er valgmøde i din egen region.

Delegeretmødet finder sted lørdag den 8. maj 2021 kl. 11 - ca. 15. 

Der afholdes delegeretmøde en gang hvert andet år, så medmindre AJKS’ bestyrelse indkalder til ekstraordinært delegeretmøde i den mellemliggende periode, er der tale om meget begrænset mødeaktivitet.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte KS, hvis du vil høre mere om, hvad arbejdet indebærer. Alternativt kan du læse mere i i AJKS’ vedtægter.

Bestyrelse & vedtægter (ajks.dk)

Er du forhindret i at deltage i valgmødet, men gerne vil være delegeret, så kontakt plh@kommunikationogsprog.dk

Sjælland           22. marts 2021, kl. 17.30                               
Midtjylland      23. marts 2021, kl. 17.00                               
Syddanmark    24. marts 2021, kl. 17.00                            
Nordjylland     25. marts 2021, kl. 17.00                             
Fyn                     25. marts 2021, kl. 19.00   

Edit page