3. februar 2021

De offentlige overenskomster går ind i afgørende fase

/files/assets/news/forhandlinger-3-credits.jpg

I dag lyder startskuddet til de afsluttende forhandlinger om nye overenskomster for de statsansatte. Og snart følger forhandlingerne for de kommunalt og regionalt ansatte.

Hvis du læser dette nyhedsbrev lige efter, at du har modtaget det (og det håber vi, at du gør), så gør du det samtidig med, at de offentlige forhandlere, herunder KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth er ved at indfinde sig foran skærmene. For i dag, torsdag den 4. februar, lyder startskuddet til de afsluttende forhandlinger om nye overenskomster for de statsansatte. Og snart følger forhandlingerne for de kommunalt og regionalt ansatte.
Overenskomstforhandlingerne sker på alle måder i skyggen af corona. Den sundhedsmæssige og økonomiske krise påvirker både forventningerne til, hvor mange penge de nye overenskomster kan komme til at indeholde, de emner, der forhandles om og den måde, der forhandles på.

For første gang nogensinde afvikles forhandlingerne i hovedsagen virtuelt. Hensynet til smitterisiko og de almindelige restriktioner gør, at andet hverken ville være rigtigt eller rimeligt. Rent praktisk har det betydet, at de fysiske forhandlings- og mødelokaler er blevet erstattet af en lang række virtuelle møderum, faste ”check-in” tidspunkter og SMS-kæder.

De afsluttende forhandlinger har været forberedt igennem længere tid. Der har således været flere møder med arbejdsgiverne, hvor fokus har været på at udfolde og forstå de krav, som vi hver især har fremsat, og at komme nærmere på de interesser, der ligger bag. Det har været gode drøftelser, men – sagt lige ud – så har de ikke rigtig ført til noget endnu. Der er altså i det store og hele ikke opnået enighed på nogle delområder. Dermed også sagt, at alle emner stadig er på bordet til de afsluttende forhandlinger. Som derfor også tegner til at blive langvarige.

Hvis du vil se, hvad KS lægger særlig vægt på ved overenskomstforhandlingerne, kan du gøre det her. 

Går alt efter planen, skal forhandlingerne for de statsansatte være afsluttet i weekenden. Herefter tager vi fat på de afsluttende forhandlinger for de kommunalt og regionalt ansatte, således at der – forhåbentlig – kan ligge et forhandlingsresultat for alle offentligt ansatte inden udgangen af februar. Dette forhandlingsresultat vil alle offentligt ansatte KS’ere skulle tage stilling til ved en urafstemning – forventeligt i løbet af marts.

Edit page