13. december 2022

De første tal fra den nye lønstatistik er klar

/files/assets/diana-polekhina-ts6a7s-tgbq-unsplash.jpg
Foto Diana Polekhina

Et af hovedtallene fra årets statistik over KS’ernes lønudvikling viser, at der for alle offentligt ansatte KS´ere har været en reel lønstigning fra september 2021 til september 2022 på 4,8 %. Hovedstadsområdet viser en stigning på 4,5% og resten af landet en stigning på 5,1 %.

Først og fremmest tak til alle jer, der har svaret på årets lønstatistik!

Vi er i gang med at bearbejde de indsamlede data, som alle vil være klar i vores samlede lønstatistik, som vi udgiver i januar 2023.

Et af hovedtallene fra statistikken viser, at der for alle offentligt ansatte KS´ere har været en reel lønstigning fra september 2021 til september 2022 på 4,8 %. Hovedstadsområdet viser en stigning på 4,5 % og resten af landet en stigning på 5,1 %. Begge tal dækker over såvel de aftalte lønstigninger på det offentlige område (stat, kommuner og regioner) som følge af resultatet fra overenskomstforhandlingerne i 2021, incl. reguleringsordningen. Derudover omfatter stigningerne også de individuelt aftalte lønstigninger som følge af de lokale lønforhandlinger, der har fundet sted i samme periode.

Besvarelserne viser også, at langt de fleste KS´ere i den offentlige sektor har forskellige typer af tillæg ud over den rene basisløn – skalaløn. Det er typisk kvalifikationstillæg eller funktionstillæg eller rådighedstillæg – eller en kombination af disse.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at disse tillæg stort set altid forhandles via din tillidsrepræsentant eller af KS på dine vegne. Husk derfor at holde øje med, hvornår ledelsen melder ud, at det er tid til de årlige forhandlinger om lokale lønmidler – og du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere råd og sparring. Klik her

Svar fra statistikken viser, at cirka 43 % har fået forhandlet deres løn inden for det seneste år.

Resultatet af spørgsmålene i årets lønstatistik viser også, blandt de indkomne svar, at 87 % af alle KS´ere i den offentlige sektor arbejder fuldtid. Samtidig angiver svarene også, at godt 73 % kan afspadsere overarbejde og godt 6 % har en blanding af afspadsering og særskilt betaling, mens knapt 9 % hverken får afspadsering eller særskilt betaling.

Edit page