/files/assets/news/ung-credits.jpg

Karriererådgiverens blog: Uklare rammer kan få dig til at tro, at du ikke kan noget

23. oktober 2023

Du er ikke den eneste, der kan komme i tvivl om, hvad du egentlig kan. Og før du vender det for meget indad og fodrer din indre imposter, så overvej om det er rammerne på arbejdspladsen, den er gal med.

Af Bitten Kjærgaard, karriererådgiver i KS

I KS taler vi med mange fagligt dygtige unge, som har lavet nogle fede kommunikationsprojekter – de ved det bare ikke.

Hvis du starter dit arbejdsliv på en arbejdsplads, hvor der ikke er tydelige rammer, klare forventninger og kvalificeret feedback, så kan du komme til at tro det er dig, den er gal med, fordi du får svært ved at gennemskue, om du har løst din opgave, og om det er gjort godt nok. På studiet får du udtalelser og karakterer – det gør du ikke automatisk på arbejdspladsen.

Hvis du for eksempel ikke ved, hvad minimumsforventningerne er, kan du komme til at tro, at du ikke har præsteret, og at du ikke er sej. Og så opdager du ikke, at det rent faktisk er de uklare rammer, der er problemet.

Nogle steder får man måske en chef, der ikke ved ret meget om kommunikation, og derfor ikke har noget begreb om, hvor lang tid tingene tager, og siger ting som: ’Kan du ikke lige…’. Det kan være med til at skævvride og devaluere ens oplevelse af egen indsats. Følelsen af at være alt for længe om noget, de andre tror kan fikses på 5 minutter.

I disse år er der store forventninger til, at du som medarbejder kan lede dig selv. Men hvis du skal lykkes med at træffe egne beslutninger om metoder, og hvordan man planlægger og gennemfører opgaver og projekter, så kerneopgaven løses, og du er med til at indfri virksomhedens mål – så kræver det både faglig og personlig feedback og psykologisk tryghed.

Derfor kan det være til nytte at få afklaret, hvad der helt præcis forventes af dig, så du ikke drukner i overtænkning og tvivl.

Retningslinjer for at skabe klare rammer kan være:

  • Resultat: Er der nogle særlige forventninger til resultatet? Er det et bestemt produkt? Er det skrevne ord, eller også grafisk opsætning? Er der lavet noget lignende før? Så du får et bud på, hvad det skal minde om.

  • Succeskriterier og afgrænsning: Hvornår kan arbejdet eller opgaveløsningen betragtes som en succes? Hvad skal være til stede – og hvad skal ikke være til stede?

  • Tid: Hvornår forventes opgaven færdig? Og er den afsatte tid realistisk? Skal den være helt færdig eller er det delmål undervejs?

  • Prioritering: I sammenhæng med ovenstående, hvor vigtig er denne opgave i forhold til andre opgaver? Det kan især være nyttigt at tale prioritering, hvis der er tidspres. Det skaber også gennemsigtighed i forhold til dine andre arbejdsopgaver, og hvad du bruger din tid på.

  • Feedback: Det er en god ide at bede om feedback på opgaver i starten, eller opgaver som er udfordrende. På den måde kan du lære nyt og blive skarpere på, hvad der fungerer og dermed arbejde dig ind i virksomheden. Tro ikke, at det er negativt, hvis der er noget, du skal lave om. Det er den måde, man lærer på.

Ovenstående punkter kan du afklare med din leder, men også tale med dine kolleger om. De kan også være en stor hjælp i forhold til at få jeres fælles arbejde afstemt og samarbejdet til at flyde. Søg sparring der hvor du behøver det og vær ikke bange for at sige, hvis der er noget du ikke forstår eller er i tvivl om. For sådan har alle det.

Edit page