18. maj 2022

Karriererådgiverens blog:

Dårlige rammer kan få dig til at tro, at du ikke kan noget

Det er ikke altid din egen skyld, hvis du kommer i tvivl om, hvad du egentlig kan. Nogle gange er det rammerne på arbejdspladsen den er gal med. Her får du vores tips til hvad du selv kan være opmærksom på for at slippe af med følelsen af, at du ikke gør det godt nok.

/files/assets/Bitten-hoj.jpg
Foto: Mark Justesen Petersen

Af Bitten Kjærgaard, karriererådgiver i KS

I KS taler vi med mange fagligt dygtige unge, som har lavet nogle fede kommunikationsprojekter – de ved det bare ikke.

Hvis du starter dit arbejdsliv på en arbejdsplads, hvor der ikke er tydelige rammer, forventninger og feedback, så kan du komme til at tro det er sådan alle steder, og at det er dig selv, den er gal med.

Hvis du for eksempel ikke ved, hvad baseline er, kan du komme til at tro, at du ikke har præsteret og at du ikke er sej. Og så kan du risikere at glemme, at det rent faktisk er de uklare rammer, der er problemet.

Nogle steder rammer man måske også ind i en chef, der ikke ved ret meget om kommunikation, og derfor ikke har noget begreb om, hvor lang tid tingene tager, og siger ting som: ’Kan du ikke lige…’. Det kan også være med til at skævvride og devaluere ens oplevelse af egen indsats.

I disse år er der store forventninger til, at du som medarbejder kan lede dig selv. Men hvis du skal lykkes med at træffe egne beslutninger om metoder, og hvordan man planlægger og gennemfører opgaver og projekter, så kerneopgaven løses, og du er med til at indfri virksomhedens mål – så kræver det både faglig og personlig feedback og psykologisk tryghed.

Få afklaret hvad der forventes af dig

Derfor kan det være til nytte at få afklaret, hvad der helt præcis forventes af dig, så der ikke opstår for megen tvivl.

Retningslinjer for at skabe klare rammer kan være:

Resultat

Er der nogle særlige forventninger til resultatet? Form, indhold.

Succeskriterier

Hvornår kan arbejdet eller opgaveløsningen betragtes som en succes?

Tid

Hvornår forventes opgaven færdig? Og er den afsatte tid realistisk?

Prioritering

I sammenhæng med ovenstående, hvor vigtig er denne opgave i forhold til andre opgaver? Det kan især være nyttigt at tale prioritering, hvis der er tidspres.

Feedback

Det er en god ide at bede om feedback på opgaver i starten, eller opgaver som er udfordrende.

På den måde kan du lære nyt og blive skarpere på, hvad der fungerer og dermed arbejde dig ind i virksomheden.

Ovenstående punkter kan du også tale med dine kolleger om. De kan også være en stor hjælp i forhold til at få jeres fælles arbejde afstemt og samarbejdet til at flyde. Søg sparring der hvor du behøver det og vær ikke bange for at sige, hvis der er noget du ikke forstår eller er i tvivl om. For sådan har alle det.

Edit page