29. april 2020

Coronakrisen sætter arbejdsmiljøet under pres

/files/assets/news/dillon-shook-credits.jpg

Vi sidder på hver vores ø og arbejder og det, der i begyndelsen føltes nyt og spændende, er måske ikke længere så nemt. For hvor længe bliver det ved? KS-medlemmerne fortæller os, at de efterhånden mister følingen med deres arbejdsplads. ”Man mangler at mærke gnisten og flowet”, siger én. Andre tænker meget på de kolleger, der er ensomme. Hvad kan du gøre for dig selv og dine kolleger? Og hvad kan du bede lederen om at gøre? Det får du råd om her.

Det er nu et stykke tid siden, der blev vendt op og ned på de fleste KS’eres hverdag og hjemmearbejdspladserne har været i gang længe.
Vi sidder på hver vores ø og arbejder – nogle har haft en ægtefælle/kæreste, der også arbejder hjemme, der har været fuldtidsbørnepasning, undervisning af børn og samtidig jo ens eget fuldtidsjob under helt nye former – men med samme krav. Andre har siddet helt alene 24-7.

Og hvad er status nu?
I begyndelsen var det noget nyt og man skulle indrette sig på bedste måde: Mange har nok haft et stort gå på mod og været optimistiske i forhold til den nye situation. Men hvad nu, når den fortsætter, og vi ikke ved, hvor længe?
Situationen, som tiden er gået, har sat mange tanker og spekulationer i gang – især med henblik på det manglende arbejdsfællesskab, det manglende kollegaskab og den daglige sparring med chefen.

Der er stor forskel på, om man som introvert befinder sig ok ved at være uden det store fællesskab, eller om man er ekstrovert og virkelig savner fællesskabet. Men fælles for alle er, at vi påvirkes gevaldig af at være ”på den øde ø” – fordi vi er afhængige af hinanden i det, vi er fælles om – vores kerneopgave – dér hvor vi arbejder.

Nogle KS’ere har fortalt om det gap, der er, fordi man mister ”følingen” med virksomheden – at Skype møderne er en ringe erstatning for de ”rigtige” møder – som én siger- ”man mangler at mærke gnisten og flowet” – eller ”jeg tænker så meget på hvad ledelsen har gang i, mens vi er væk” – eller ”jeg ved at nogle kolleger er ensomme – dem tænker jeg meget på”.

Der er naturligvis allerede en del forskere, der beskæftiger sig med, hvad denne tid gør ved os og vores arbejdsmiljø og (manglende) arbejdsfællesskab – lige nu er Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, ved at løbe en stor undersøgelse i gang, og her har de brug for interviewpersoner. Læs mere her.

Det bedste råd er at forsøge at skabe en åbenhed om tingenes tilstand, tvivl, ønsker og de udfordringer, der måtte være. På den måde kan arbejdspladsen stå sammen og skabe den bedst muligt grobund for det følgende arbejde. Det er ikke produktivt at sidde derhjemme alene og føle, at man er den eneste, der ikke kan arbejde på samme måde som før krisen.

Husk derfor:

  • Tonen i mails er helt anderledes, end når du taler med dine kolleger – det er især vigtigt nu, hvor du ikke kan supplere mailen med et smil eller en forklaring, når du går forbi.

  • Skype-møder og andre digitale møder kræver pæn hård styring. Det er ikke det samme, som når man sidder overfor hinanden. Derfor er det svært at holde blandt andet udviklingsmøder. Husk blandt andet at holde styr på talerækken.

  • Det kan være svært at holde mange onlinemøder for dem, der har børn hjemme.

  • Husk at der er andre kolleger end den, du helst vil tale med – den forsigtige på bageste række skal også være med i ”fællesskabet hver for sig”

  • Husk at dine kolleger ikke nødvendigvis opfatter situationen på samme måde som dig, og at I kan have forskellige behov.

Hvis du har lederansvar:

  • Vær synlig: Dine medarbejdere kan sidde hjemme og være slemt påvirkede af situationen og ingen kan se det.

  • Vær obs på nursing: Vær opmærksom på, at medarbejderne sidder i en – for nogen - sårbar situation og alt skal fungere på en ny måde, det kan være svært at levere det samme, som normalt.  Mange er bange for opsigelser – derfor bør lederen have en god kontakt og fornemmelse for, hvordan de forskellige medarbejdere fungerer psykisk også.

  • Husk den daglige kontakt på tværs af virksomheden.

  • Som leder kan du opfordre de andre ledere og eventuel direktion til at sende ”opmuntrende” mails til medarbejderne. (Forslag fra en af KS arbejdsmiljørepræsentanter)


KS får en del henvendelser om små og store udfordringer i forbindelse med hjemmearbejdet – husk endelig at skrive eller ring til os, hvis du har brug for en hjælpende hånd.
Vi skal også huske dem, der har mistet deres job. Det kan virke håbløst i en tid, hvor meget står stille. Prøv at lade være med at give katastrofetankerne magten. Brug endelig KS i den forbindelse – til en snak om det næste skridt.


International arbejdsmiljødag
Den 28. april var international arbejdsmiljødag. Dagen bruges typisk til at sætte fokus på kampen for et bedre arbejdsmiljø – især er der fokus på de farlige jobs, og man mindes de alt for mange ofre for arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, samtidig med at man slår et slag for et bedre arbejdsmiljø.
I år er temaet COVID-19 og arbejdsmiljø med fokus på dem, som arbejder i frontlinjen under coronakrisen.

Edit page