28. september 2021

Corona stak også en kæp i hjulet i KS Nord

/files/assets/news/aalborg-1-credits.jpg

Generalforsamling i KS Nordjylland: Se hvem der blev valgt ind i bestyrelsen og hvilke arrangementer du kan glæde dig til i den kommende tid.

Forkvinde Sofie Aarup Langballe Sørensen kunne på generalforsamlingen i KS Nordjylland fortælle, hvordan  Corona-situationen har påvirket KS Nordjylland, både i forhold til at planlægge og afholde arrangementer i efteråret 2020 og foråret 2021. I september 2020 kom der en helt ny bestyrelse, som overtog seks arrangementer fra den forrige bestyrelse, som skulle være afholdt efteråret 2020. Kun to af disse nåede at blive afholdt inden nedlukningen. Da bestyrelsen mødtes til at planlægge foråret 2021, blev der planlagt en række spændende arrangementer, blandt andet om krisekommunikation i en Corona-tid, dansk/nordjysk turisme under Corona, og et arrangement om Anders And og Sproget.
Alle disse fysiske arrangementer fik ”stukket en kæp i hjulet” af Corona-situationen, men nogle af disse vil blive afholdt i efteråret 2021, såfremt de fortsat er aktuelle. Aktualitet er et af de vigtigste parametre, når bestyrelsen planlægger arrangementer.

Selvom alle fysiske arrangementer blev aflyst, lykkedes det bestyrelsen at afholde et virtuelt arrangement for medlemmerne i foråret 2021. Det var et oplæg om at arbejde i EuropaParlamentet som kommunikatør ved oplægsholder Nicolai Hartvig.

Sofie forklarede, at flere af de øvrige arrangementer ikke blev gjort virtuelle, da planlæggerne af arrangementerne vurderede, at der var behov for mere nærvær og dialog i oplæggene, som kunne fås ved en fysisk sammenkomst. Derudover har Sekretariatet under nedlukningen tilbudt alle medlemmer en række online arrangementer.
I august 2021 holdt KS Nordjylland sit første fysiske arrangement igen efter mange måneders adskillelse grundet Corona. Det var et besøg i Fårup Sommerland, der blandt andet handlede om, hvordan forlystelsesparken markedsførte sig under Corona-krisen.

Nogle af de arrangementer, bestyrelsen har planlagt til efteråret, er:
- Kommunikation og Sprogs 50-års jubilæum (vi prøver igen igen)
- Arrangement om Anders And og Sproget
- Sproget som bevis
- Kommunikation i en krisetid med Corona
- Et julearrangement

Sofie afsluttede med at takke alle i bestyrelsen for et godt arbejde og kunne fortælle, at tre (Charlotte, Christina og Elke) ud af nuværende syv bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig. Der skulle derfor vælges nye bestyrelsesmedlemmer, hvis fornemmeste opgave vil blive at skabe en ”new normal” efter Corona.

Valg
Cecilie Lambrechtsen Larsen, Jeanne Wislund Hansen og Joachim Smedegaard Mæng fortsætter som bestyrelsesmedlemmer, da de blev valgt ind 2020 for en 2-årig periode.
Henriette Lauridsen opstillede som nyt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode og blev valgt.
Bethina Johst opstillede som suppleant for en 1-årig periode, og blev valgt.
Sofie Aarup Langballe Sørensen og Charlotte Mølgaard Gravesen opstillede til repræsentantskabet og blev valgt.  Jeanne Wislund Hansen og Lisbet Krogh opstillede som suppleanter og blev valgt.

Edit page