10. februar 2021

Corona-nyt

Både lønmodtagere, studerende, selvstændige og virksomheder er omfattet af den nye aftale om forlængelse og forbedringer af hjælpepakkerne. Læs mere om ordningerne her.

Da de skærpede restriktioner af regeringen er blevet forlænget til og med 28. februar 2021 har Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet 9. februar 2021 indgået en aftale om forlængelse af en række hjælpepakker og forbedret nogle for særligt de mindre erhvervsdrivende.

Her er nogle af aftalens hovedpunkter:

Til selvstændige med videre:

  • Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.

  • Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.

  • Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.


Du kan læse mere om ordningerne her

Til virksomheder:

  • Der sættes 175 mio. kr. af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger.

  • Fristen for, hvornår bindende aftaler om for eksempel markedsføring skal være indgået, for at man er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra 9. marts 2020 til 9. december 2020.

  • Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.

Du kan læse mere om ordningerne her

Til lønmodtagere:

  • Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.

  • Suspensionen af 225-timers reglen (for kontanthjælpsmodtagere) forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021.

  • Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.

Til studerende:

  • Den udvidede SU-lånemulighed forlænges til og med februar 2021. Uddannelsessøgende kan ved forlængelse af muligheden for udvidede muligheder for studielån og slutlån få udbetalt, hvad der svarer til to måneders ekstra studielån om måneden ud over SU-stipendier og eksisterende muligheder for SU-lån svarende til 6.468 kr. (2021-niveau) om måneden. Ordningen blev i forbindelse med Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af den 16. december 2020 forlænget til og med februar 2021.

Du kan læse mere om ordningerne her

Edit page