24. juni 2020

Corona-nyt

/files/assets/news/coronavirus-credits.jpg

Få svar på spørgsmål om udbetaling af indefrosne feriepenge, og hvad der sker, hvis du bliver syg op til din ferie eller i din ferie.

Udbetaling af indefrosne feriepenge
Siden sidste uge er der kommet lidt flere oplysninger om udbetaling af indefrosne feriepenge. Det drejer sig blandt andet om, at hvis du har optjent feriepenge i perioden den 1. september til 31. marts 2020, kan du få udbetalt op til 3 ugers ferie senest oktober 2020. Det vil sige udbetalingen bliver beregnet ud fra din ferieberettigede løn i perioden fra den 1. september 2019 til 31. marts 2020. Og det er ikke muligt endnu at se beløbet i selvbetjeningen 'Se din opsparing', da Lønmodtagernes Feriemidler på nuværende tidspunkt ikke kan vise en opgørelse for perioden.
Sidst men ikke mindst - tidspunktet for udbetalingen er ikke fastsat endnu.

Du må altså vente lidt på at få pengene udbetalt. Men flere banker giver mulighed for, at man kan låne pengene eller få en kredit. Det gælder blandt andet Lån & Spar Bank, som KS samarbejder med og hvor du blandt andet kan få en lønkonto med høj forrentning. Du kan læse mere om muligheden for at få, hvad der svarer til, feriepengene udbetalt tidligere her: https://www.lsb.dk/feriepenge. Her kan du også beregne det forventede beløb før skat. Bemærk, at der kan være skattemæssige konsekvenser af at få feriepengene udbetalt.


Hvad sker der, hvis jeg bliver syg op til min ferie eller i min ferie?

Syg før ferien
Din ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.
Bliver du syg, før ferien er begyndt, har du ret, men ikke pligt, til at begynde den ellers planlagte ferie.
Ønsker du derfor ikke at begynde ferien, skal den udskydes. Det gør du ved hurtigst muligt at give din arbejdsgiver besked om din sygdom. Sygemeldingen skal følge de betingelser, der gælder i din ansættelse.
Skal du for eksempel starte på ferie en mandag, men bliver syg i løbet af weekenden, skal du mandag morgen sygemelde dig til din arbejdsgiver efter arbejdspladsens almindelige sygemeldingsprocedure.

Syg under ferien
Bliver du syg under din ferie, kan du have ret til erstatningsferie, hvis følgende er opfyldt:
Du har lægelig dokumentation for sygdommen. Du skal selv skaffe skriftlig dokumentation fra en læge for sygdommens opståen under ferien. Dokumentation skal du selv betale for, og den refunderes ikke af arbejdsgiveren.

Du har sygemeldt dig til din arbejdsgiver
Du har været syg et bestemt antal dage, hvilket anhænger af hvor mange dages lønnet ferie du har til rådighed i ferieåret.
Du skal sygemelde dig på første sygedag og i overensstemmelse med de regler, der gælder omkring sygemelding på din arbejdsplads.
Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Lønkompensationsordningen og afholdelse af ferie
Der sker nu en gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning. Den er forlænget til og med 29. august. Der stilles krav om afvikling af tilbageværende ferie – dog maksimalt 15 feriedage. Kravet om afholdelse af feriedage gælder alene, hvis du har optjent feriedagene efter ferieloven. Hvis du ikke har det – så må arbejdsgiver betale for dagene. Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Edit page