13. december 2021

Corona i stat, kommuner og regioner: Anbefalinger og aftaler

/files/assets/news/onlinemode-credits.jpg

Det er vigtigt, at man på de offentlige arbejdspladser fortsat har fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning, men der er også udmeldt en række anbefalinger og indgået aftaler som du kan få et overblik over her.


Generelt om krav til fremvisning af coronapas, test og vaccination: Vi skriver løbende om det i vores ugentlige nyhedsbrev, hvis der sker ændringer, så husk at følge med der.

Husk at du altid kan kontakte KS, hvis du er i tvivl om noget.

Statens område
Her blev der fredag den 10. december 2021 udmeldt følgende anbefalinger, som var gældende fra samme dag kl. 16:

Arrangementer, møder og kurser
Ingen større personalearrangementer med over 50 personer, herunder julefrokoster, personalefester, fredagsbarer m.v. afholdes.
Mindre sociale arrangementer kan fortsat tilrettelægges med fokus på hygiejne mv.
Kontordage og interne seminarer mv. begrænses og tilrettelægges i fald de gennemføres med mulighed for afstand og fokus på hygiejne.
Møder afholdes i størst muligt omfang digitalt.
Eksterne fysiske møder begrænses eller holdes digitalt, når det er muligt.
Ved fysiske møder begrænses deltagerantallet.
Fysisk deltagelse på kurser og konferencer begrænses, men kan efter en konkret vurdering fra ledelsen ske, hvis det er særligt relevant.

Fra mandag den 13. december 2021 blev følgende gældende:
Fysisk fremmøde
Fremmøde på de statslige arbejdspladser reduceres som udgangspunkt til maksimalt 50 pct., hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til at varetage opgaverne. Det er en lokal beslutning, hvordan fremmødet tilrettelægges på den enkelte arbejdsplads.
Den lokale tilrettelæggelse af det reducerede fremmøde skal ske under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger om hygiejne, udluftning, afstand mv.
Fremmødet på arbejdspladsen kan eventuelt ske forskudt for at tage hensyn til myldretidstrafik, og der kan eventuelt benyttes et fast rotationsprincip for at mindske antallet af potentielle smittekontakter på arbejdspladsen.
Tiltagene forventes indtil videre at være gældende til og med den 6. januar 2022.
Det eksisterende krav om coronapas ved fremmøde er fortsat gældende på statslige arbejdspladser.

Det kommunale område
Her blev der også fredag den 10. december udsendt en fælleserklæring mellem Kommunernes Landsforening (KL) og organisationerne. Erklæringen er i store træk identisk med de tidligere fælleserklæringer, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik tidligere i år, herunder fælleserklæringen fra maj måned, som udløb den 15. august.
Med fælleserklæringen får kommunerne således igen mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Parterne er ligeledes fortsat enige om, at det er at foretrække, hvis varetagelse af opgaver uden for det normale arbejdsområde er baseret på frivillighed. Og fleksibiliteten er fortsat ledsaget af en pligt til lokal dialog og til at indgå lokale aftale. Der skal således indgås lokale aftaler, som omfatter både den organisation, som har indgået den overenskomst, hvorunder de pågældende medarbejdere normalt arbejder, og organisationen på det område, hvor de pågældende medarbejdere i den midlertidige periode varetager opgaver.
Fælleserklæringen fastlægger som noget nyt, at ”Medarbejdere, der sædvanligvis er selvtilrettelæggende, og som bliver omfattet af arbejdstidstilrettelæggelse (herunder vagter og tilstedeværelse på særlige tidspunkter) honoreres fra det tidspunkt fuldt og helt svarende til arbejdstidsbestemmelserne for de tilsvarende grupper.”
Det eksisterende krav om coronapas ved fremmøde er fortsat gældende på de kommunale arbejdspladser.

Det regionale område
Det eksisterende krav om coronapas ved fremmøde er fortsat gældende på de regionale arbejdspladser.

Regionerne benytter sig ikke af omflytning og har derfor ikke lavet en aftale herom med organisationerne.

Coronavinterpakken til regionerne
Som bekendt har et flertal i Folketinget vedtaget en ”vinterpakke”, hvor regionerne tilføres 1 milliard kroner, som skal anvendes efter lokal forhandling til at ”styrke sygehusvæsenets robusthed hen over vinteren”. Pengene er ikke øremærket specifikke personalegrupper, mens skal anvendes til engangsvederlag mv., således at pengene ikke indgår i reguleringsordningen og for ekstraordinær indsats, fleksibilitet mv. Pengene er heller ikke tænkt som at kunne træde i stedet for honorering efter eksisterende aftaler eller forhøjelse af satser.

Alle regioner har allerede indkaldt til de første møder om anvendelsen af midlerne. Der er lagt op til en hurtig proces. Har du spørgsmål til denne pulje er du velkommen til at kontakte konsulent Jette Snoer – jes@kommunikationogsprog.dk

Edit page