4. marts 2020

Corona: Et overblik over, hvad du kan gøre

/files/assets/news/coronavirus-credits.jpg

Mange er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i forhold til Corona. Har jeg ret til løn, hvis jeg skal holde mig hjemme, hvad er konsekvenserne, hvis jeg tager på et ferie i et risikoområde og så videre. Her får du svar på de vigtigste spørgsmål. Og husk, at du altid kan kontakte KS, hvis du er i tvivl om noget.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har symptomer på Coronavirus?
Ring til egen læge, hold dig hjemme til du er fri for symptomer og sygemeld dig til din arbejdsgiver. Følg i øvrigt sundhedsstyrelsens retningslinjer, som du kan læse her.
Du har ret til din sædvanlige løn.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg lige er kommet hjem fra ferie i et risikoområde?
Kontakt din chef og lav en aftale om, at du holder dig hjemme i 14 dage, så risikoen for smitte undgås. Hvis I aftaler, at du arbejder hjemme, har du krav på løn, og det bør også gælde, uanset at det ikke er muligt at arbejde, mens du opholder dig hjemme.
Regeringen har opfordret danske virksomheder til at hjælpe med indsatsen mod spredning af Coronavirussen. Arbejdsgiverorganisationerne har fulgt op overfor deres medlemmer med en opfordring til at holde deres medarbejdere hjemme med løn. Det gælder både private og offentlige arbejdsgivere.
Personale på sundheds-og ældreområdet med direkte kontakt til borgere og patienter skal blive hjemme, efter at de er vendt hjem efter ophold i et risikoområde.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal på ferie i et risikoområde?
Vi fraråder at tage på ferie til områder, som Udenrigsministeriet definerer som risikoområder, så tjek ministeriets rejsevejledninger, som opdateres løbende. Hvis du tager afsted alligevel, vil du som udgangspunkt ikke have ret til løn, hvis du bliver syg eller ikke kan arbejde hjemmefra når du er kommet retur fra ferien. Tjek din afbudsforsikring, flyselskab eller rejseselskab for kompensation, men vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til kompensation, hvis rejsen til risikoområdet ikke aflyses af selskaberne. Du kan læse mere her.

Hvordan håndterer vi det på arbejdspladsen og i forhold til kunder og eksterne kontakter?
Vi anbefaler, at I sammen med ledelsen aftaler forholdsregler.
Kontakt KS for rådgivning, hvis du er i tvivl og følg med herinde på hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer, når der er nye informationer.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er nervøs for smittefare på min arbejdsplads?
Udgangspunktet er, at hvis der ikke er konstateret helt konkret smittefare, så skal du gå på arbejde, som du plejer. Også selv om du er nervøs. Har du særlige helbredsmæssige udfordringer, som gør, at du skal tage specielle hensyn, skal du kontakte din læge, som kan vurdere, hvordan du skal forholde dig. Din arbejdsgiver har en forpligtelse til at sikre et sundt arbejdsmiljø, og derfor også sikre arbejdspladsen mod smittefare. Er du nervøs, bør du derfor tale med arbejdsmiljørepræsentanten, som kan tage dette spørgsmål op med ledelsen.

Regeringen opfordrer til at vi bruger offentlig transport udenfor myldretiden, hvad skal jeg gøre?

For at inddæmme spredningen af coronavirussen opfordrer regeringen 10. marts 2020 passagerer med kollektiv trafik til at rejse uden for myldretiden, eksempelvis ved at møde tidligere eller senere på arbejdspladsen, så man undgår at stå tæt i busser, tog og metro. Derfor planlægger DSB og Metroselskabet at sætte ekstra tog ind for at fordele de rejsende over flere afgange.

I den forbindelse skal du være opmærksom på, at du stadig skal overholde din sædvanlige mødetid, selvom du rejser med det offentlige til og fra arbejde, og du kan risikere at få problemer på din arbejdsplads, hvis du kommer for sent, selvom det skyldes at du følger regeringens opfordring.

På den anden side har arbejdsgiverorganisationerne opfordret til, at arbejdsgiverne gør det muligt for deres medarbejdere at følge regeringens retningslinjer vedrørende coronavirussen, og at der udvises størst mulig fleksibilitet på arbejdspladserne.

Derfor anbefaler vi, at du laver en aftale om evt. ændringer af dine mødetid med ledelsen, hvis det bliver nødvendigt at komme/gå tidligere eller senere end sædvanligt. På den måde undgår du misforståelser og du slipper for evt. spildtid, som du måske ikke får løn for.

Du kan læse mere om transportministeriets anbefalinger om den kollektive trafik her: Transportministeriets anbefalinger

Edit page