5. oktober 2021

Brug sociale medier til at forstå jeres omverden

/files/assets/news/eskevinter-jensen001-credits.jpg

”Det er alt for få virksomheder og organisationer, der bruger de sociale medier til reelt at forstå den omverden, der påvirker deres forretning. Men i dag, hvor så mange holdninger bliver dannet via de sociale medier og folk kan organisere sig og påvirke hinanden, burde næsten alle virksomheder bruge de sociale medier til at få viden om, hvilke holdninger og meninger, der kan få betydning for kerneforretningen,” siger Eske Vinther-Jensen, direktør i Common Consultantcy.

Med de sociale medier har virksomheder og organisationer fået en unik mulighed for at måle og håndtere deres omverden. Der er bare ikke særlig mange, der gør brug af den mulighed endnu.

Det påpeger Eske Vinther-Jensen, direktør i Common Consultantcy. Du kan møde ham og høre ham fortælle meget mere om, hvordan virksomhederne kan vende deres anvendelse af de sociale medier ’på hovedet’, så de i stedet for alene at bruge dem som kommunikationskanal, også får opsamlet den store mængde informationer om menneskers holdninger og værdier, som hele tiden bliver dannet og debatteret på de sociale medier.

”Vores holdninger og adfærd bliver i vid udstrækning skabt af de sociale medier, og vi kan let mobiliseres for eller imod en sag, et produkt eller en virksomhed. Alle virksomheder bliver i dag påvirket af denne holdningsdannelse, om alt, lige fra modstand mod visse produkter, til holdninger til grøn omstilling, diversitet eller ansvarlighed i bred forstand. Hvis man kan forstå, hvordan holdningerne opstår, kan man også forstå sin omverden og reagere på tendenserne, inden nye strømninger risikerer at ramme en på forretningen,” siger Eske Vinther-Jensen.

Ifølge ham skal en some-medarbejder i en virksomhed ikke blot være en, som håndterer virksomhedens profil på de sociale medier. Der er brug for en anden type medarbejder, der kan give indspark til den strategiske ledelse med viden, fundet gennem strømningerne og stemningerne på de sociale medier.

”Man kan bruge alt fra kunstig intelligens til almindelig overvågning, men jeg tror, at den største opgave for kommunikationsmedarbejderne i første omgang er at skabe forståelse for, at de sociale medier ikke kun er en kanal til afsætning, men også en vej til vigtig viden,” siger han.

Hør mere om dette, når Eske Vinther-Jensen holder oplægget "Når sociale medier truer kerneforretningen – sådan får du overblik" på KS-dagene, der foregår i København 28. oktober og i Aarhus 2. november, begge dage fra klokken 9-17.

KS-dagen er kommunikation og Sprogs årlige konference for kommunikation, sprog og marketingfolk. Temaet for i år er kommunikatørens roller og værdiskabelse. Dagen er målrettet dig, der er færdiguddannet og arbejder med kommunikation, sprog eller marketing.

Vil du hellere deltage på KS-dagen digitalt?

KS-dagen afholdes også digitalt 28. oktober. Du kan tilmelde dig den digitale version her

Læs mere og tilmeld dig KS-dagen i København her

Læs mere og tilmeld dig KS-dagen i Aarhus her

Edit page