3. november 2022

Brug din ferie inden nytår

/files/assets/jul-2022.jpg
Foto Unsplash

Hvis du ikke har holdt al din ferie, skal du huske at få den planlagt og brugt inden årets udgang. Hvis du ikke når det, kan du tale med din chef om at gemme den sidste uge eller få den udbetalt.

Ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder og løber frem til d. 31/12 2022. Det betyder, at du skal til at få afholdt den ferie, som du har optjent i perioden fra d. 1/9 2021 til 31/8 2022 – hvis du altså har noget tilbage.

Det er dog også sådan at hvis den ferie, der ligger udover 4 uger, kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis den ikke er afholdt senest d. 31/12 2022. Du skal i givet fald inden d. 31/12 2022 aftale overførslen skriftligt med din chef. Hverken du eller din chef kan gennemtvinge en sådan aftale. I skal være enige.

Har du ikke har holdt din 5. uges ferie inden d. 31/12 2022, kan du og din arbejdsgiver også aftale at dagene udbetales. Er den 5. ferieuge ikke afholdt inden d. 31/12 2022, og er den heller ikke aftalt overført, skal din arbejdsgiver af eget initiativ udbetale feriepenge for den 5. uge.

Ferie op til 4 uger, der ikke er afholdt, kan ikke overføres eller udbetales og mistes, med mindre der foreligger en gyldig feriehindring – eksempelvis fordi du har været syg eller på barsel.

Arbejdsgiver kan varsle afholdelse af din restferie med én måned.

Husk også på, hvis du skal bruges feriedage mellem jul og nytår. Især i år, hvor de fleste jule- og nytårsdage ligger i weekenderne, er det værd at være opmærksom på, hvor mange dage, du har behov for.

Desuden er det vigtigt at huske, at feriefridage/ den 6. ferieuge ikke er omfattet ferieloven, og der for disse dage gælder meget forskellige regler, både for optjening, afholdelse og udbetaling. Tjek din overenskomst, personalehåndbog eller andre steder, hvor feriefridage/ den 6. ferieuge er beskrevet og se, hvad der gælder for dig.

Edit page