12. september 2022

Bliv tillidsrepræsentant og kom med til KS’ årlige TR-seminar

/files/assets/tR-1662980081.jpg

Læs her, hvad en tillidsrepræsentants rolle er, hvordan du kan komme i gang som tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, og hvordan KS bakker op, blandt andet i vores netværk for tillidsrepræsentanter, som næste gang mødes til seminar den 3. og 4. november.

Som tillidsrepræsentant, eller TR, er du kollegernes talsmand/kvinde overfor ledelsen, og du kan være med til at skabe samarbejde og konstruktiv dialog på din arbejdsplads.

Du kan for eksempel forhandle om lokale spørgsmål, blandt andet løn, flekstidsaftaler og andre personalespørgsmål. Du bliver en central sparringspartner for dine kolleger, når I støder på udfordringer på jeres arbejdsplads, for eksempel når der skal ske omstruktureringer, nye arbejdsgange og meget mere. Det samme gælder for eksempel i forhold til jobudviklingsmuligheder i organisationen og gode argumenter til lønforhandlingen.

Når du er blevet valgt som tillidsrepræsentant, skal du give KS besked. KS skal nemlig orientere arbejdspladsen om dit valg som tillidsrepræsentant eller suppleant.

Når arbejdspladsen har accepteret dig som TR, er du beskyttet mod at blive sagt op på grund af din indsats som tillidsrepræsentant. Du skal typisk have en vis anciennitet på arbejdspladsen for at blive godkendt som TR.

Du bør have den nødvendige tid til at passe din opgaver som tillidsrepræsentant, så din funktion ikke bare bliver lagt oven i dit sædvanlige arbejde.

Som tillidsrepræsentant står du ikke alene med opgaverne. Typisk vil der være en arbejdspladsklub med en bestyrelse, som du kan sparre med om forholdene på arbejdspladsen. Samtidig får du også tilknyttet en konsulent i sekretariatet, som kan rådgive om reglerne og sparre med dig om dilemmaer og særlige spørgsmål på arbejdspladsen.

Netværk for tillidsrepræsentanter

Når du har orienteret KS om, at du er er blevet tillidsrepræsentant, bliver du en del af netværket af tillidsrepræsentanter i KS.

Som en del af netværket får du mulighed for at deltage på TR-kurser og for at deltage i KS’ årlige tillidsrepræsentantkonference. Her kan du udveksle erfaringer med andre tillidsrepræsentanter i KS.

12. september 2022

Sådan kommer du i gang

Kollegerne vælger dig som tillidsrepræsentant på den årlige generalforsamling i klubben på din arbejdsplads. Hvis der ikke er en klub, kan KS hjælpe med at oprette en arbejdspladsklub. Eneste krav er, at I skal være fem eller flere KS’ere på arbejdspladsen.

• KS orienterer virksomhedens ledelse/HR om, at dine kolleger har valgt dig som tillidsrepræsentant

• Du mødes med din konsulent i KS

• Du vælger et eller to kurser fra Akademikernes kursuskatalog

• Du kan komme med til vores årlige konference for TR og AMR

TR-seminar i KS 3. og 4. november 2022

Hovedfokus i år vil særligt være de kommende overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor 2024. Derudover har vi en ekstern oplægsholder, der med oplæg og workshop vil sætte fokus på TR’s rolle i spændingsfeltet imellem ledelse, HR, kolleger og andre interessenter.

Arbejdsmiljørepræsentanter – AMR – deltager også på seminarets 2. dag, så der vil være rig lejlighed til at tale med dem også.

Edit page