9. marts 2020

Bliv klogere på den nye ferielov

/files/assets/news/ferielov-ny-0-credits.jpg

1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Men vi har i et godt stykke tid været i overgangsperioden. Og det betyder, at der er nogle punkter, du skal være opmærksom på allerede nu.

  • Det særlige ferietillæg/feriegodtgørelse, som du får udbetalt med april eller maj-lønnen vil i år være mindre, end du er vant til. Baggrunden er, at en del af det beløb, som du har optjent i perioden 1. september – 31. december 2019, vil blive indefrosset.

  • Den 1. maj 2020 starter et nyt ferieår – ganske som du er vant til. Men det er et ”miniferieår”, som løber indtil den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. I dette miniferieår vil du, hvis du har været ansat i hele 2019, have 16,64 feriedage med løn.

  • Hvis du planlægger en længere sommerferie end ovenstående – eller måske tre ugers sommerferie og også vil holde en uges efterårsferie i oktober - vil du ikke have optjent tilstrækkelig meget ferie. Men det er der flere løsninger på:

    • ​Du kan bruge af den 6. ferieuge. Den fortsætter nemlig helt uændret, så der får du ”nye dage” 1. maj

    • Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du overfører op til en uges ferie fra indeværende ferieår (det der slutter med udgangen af april). Du kan også aftale overførsel af hele eller dele af den 6. ferieuge fra indeværende ferieår

    • Når vi kommer ind i den nye ferielov pr. 1. september, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud – det vil sige, at du holder ferie, som du endnu ikke har optjent. Dén ferie vil du så ”skylde”, og den vil blive modregnet i ferie, som du optjener senere

  • Hvis du ikke holder de feriedage, du har i miniferieåret, mister du dem ikke. Så overføres de bare til afholdelse efter 1. september og efter reglerne i den nye ferielov.

Der er naturligvis mange flere ting i den nye ferielov end ovenstående. Men ovenstående er det generelt vigtigste at være opmærksom på.
Resten har vi samlet en masse information om her på hjemmesiden.

Du finder også en beregner, hvor du kan se, om du efter overgangen til den nye ferielov har optjent tilstrækkelig ferie til, at du kan holde ferie, som du har planlagt.
Du finder Ferieberegneren her.

Endelig fortsætter vi med at holde arrangementer om den nye ferielov. De næste, der er i kalenderen, er i Aarhus den 17. marts og København den 25. marts.

Edit page