27. august 2019

Ansat i staten? Så søg om penge til efteruddannelse og kompetenceudvikling

Det er ikke mange betingelser, der skal være opfyldt for at du som statsansat kan komme i betragtning til penge til din efteruddannelse/kompetenceudvikling. Der bliver åbnet for ansøgninger 4. september.

Ved OK18 blev Statens Kompetencefond aftalt. Det er en mulighed for, at du som statsligt ansat kan søge penge til din efteruddannelse/kompetenceudvikling.
Vi har bestræbt os på at gøre det så simpelt som overhovedet muligt og lagt os i selen for, at penge skal ud og anvendes til glæde for dig som statsligt ansat og din arbejdsplads.
Der er derfor meget få betingelser, som skal være opfyldt for, at du kan komme i betragtning:
•    Pengene søges elektronisk via Den statslige Kompetencefonds hjemmeside
•    Ansøgningen skal godkendes af din chef
•    Din arbejdsplads skal medfinansiere gennem delvis betaling, arbejdstid, udgifter til transport mv

Der bliver åbnet for ansøgninger 4. september. Skulle pengene være brugt i første omgang – eller når du ikke at søge, er der ingen grund til at fortvivle: Der er i alt 84,3 mio. kr. på akademikerområdet (inkl. korrespondenter) og pengene er opdelt i 3måneders puljer.

De nærmere retningslinjer er beskrevet her. Der er også udarbejdet en FAQ, hvor du kan læse mere.

Det er vigtigt at understrege, at de penge, som vi ved overenskomstforhandlingerne har prioriteret til efteruddannelse og kompetenceudvikling skal ses som et supplement til de efteruddannelses-/kompetenceudviklingsaktiviteter og -midler, der i forvejen anvendes lokalt.

For god ordens skyld skal det nævnes, at ovenstående udelukkende omfatter statsansatte. Er du ansat i en kommune eller region, er der ikke aftalt en tilsvarende fond, og penge til efteruddannelse og kompetenceudvikling skal derfor udelukkende findes lokalt.

Edit page