18. januar 2022

Ansat i staten? Kom med i opløbet om kompetencestøtte

/files/assets/91a73554-4b60-b595-9e0a-6b8d637f137e.jpg
Unsplash

Den første tirsdag i februar skal du være klar ved tasterne, hvis du som statsansat vil søge om midler fra Den Statslige Kompetencefond.

Torsdag den 13. januar 2022

Den Statslige Kompetencefond er en mulighed for at søge støtte til individuel kompetenceudvikling, og den er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes til kompetenceudvikling.

Puljerne er meget eftertragtede, så det er for tiden kun realistisk at søge, når puljerne lige er åbnet og genopfyldt. Dette finder sted kl. 10 den første tirsdag i februar, juni og oktober. Den næste gang der kan søges om midler, er således den 1. februar 2022 kl. 10.

Hvis du kommer igennem med en ansøgning, så er der en godkendelsesprocent på modtagne ansøgninger på cirka 79 %.

Du kan søge om midler fra Den statslige Kompetencefond, hvis du er:

  • ansat i staten og omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Skatteministeriet og Akademikerne/CFU (KS er en del af fællesrepræsentationen i Akademikerne), eller

  • ansat på en arbejdsplads, som er dækket af en kollektiv aftale mellem en instans med bemyndigelse fra Skatteministeriet og en forhandlingsberettiget organisation tilknyttet en af centralorganisationerne, eller

  • ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Det anbefales, at både du og din leder sidder klar på dagen forud for åbningstidspunktet, og at i på forhånd har sat jer ind i kravene til ansøgningen, så i kan kommer let og hurtigt igennem processen.

Du kan læse mere om Den Statslige Kompetencefond her

Edit page