8. juni 2021

Allerede juni….

/files/assets/news/juni-credits.jpg

Vi kender alle tanken ”er det allerede juni…” her op til sommerferien, hvor det kan blive svært at nå det hele. Sædvanen tro giver KS jer nogle råd om, hvordan man bedst drosler ned og gør sig klar til ferien. Måske er det særligt vigtigt i år, efter mange måneder med nedlukninger og hjemmearbejde.

De fleste KS’ere har arbejdet hjemme on-and off det sidste lille år – nogle er på vej tilbage på den ”rigtige” kontorstol, men rigtig mange afventer den store tilbagevenden med alle kollegerne efter sommerferien. 
Så i år skal der derfor lukkes ned for arbejdet på en anderledes måde. Der skal lukkes ned hjemmefra, og når ferien er slut, skal vi mødes på ”kontoret” igen. Det gør faktisk en forskel, og det kan vi mærke i KS på de spørgsmål, vi får fra medlemmerne.
Vi ved, at der er stor forskel på, hvordan hjemmearbejdet og fraværet fra kontoret og kollegerne (og ledelsen) har været håndteret de forskellige steder. Undersøgelser viser, at det faktisk er fifty fifty hvor mange, der har befundet sig godt med hjemmearbejdet og hvor mange der virkelig har savnet kontoret. Det er derfor vigtigt, at man gør sig nogle tanker om det at lukke ned inden ferien og – måske også lidt tanker om den nye hverdag, der venter efter ferien. 

To mødefri dage
Vi plejer at skrive, at det er en god ide at sætte to dage af til at lukke ned. Det er nok de færreste, der kan det, men det er vigtigt, at man prøver at have to mødefri dage - så man får ro på, og kan overskue hvad der skal overleveres til kolleger, hvad der kan vente, og hvad der SKAL afsluttes. 
Og her kommer det særlige ved hjemmearbejdet: Erfaringer og undersøgelser viser nemlig, at on-line møderne har resulteret i, at vi faktisk bliver indkaldt til langt flere møder og med meget kortere mellemrum, end når vi fysisk holder møder. Nogle medlemmer har fortalt, at de kan have en hel dag besat af møder, der afløser hinanden som perler på en snor. Og møderne indkaldes ofte med kort varsel (der er jo ingen transporttid) og ofte – en meget kedelig tendens – er det blevet almindeligt, at der arbejdes med andre ting, mens man er til mødet. Her ringer alle stressklokker. Prøv at afstemme med dine kolleger og leder(re) at I er opmærksomme på mødefrekvens op til ferien.
En rigtig god ide kan være, at I aftaler kolleger imellem, med jeres ledelse og på tværs af jeres arbejdsplads, at I tager hensyn til hinanden op til ferien og planlægger, hvordan I overdrager opgaver og  skruer ned for møderne.
Vi ved ikke på samme måde som før, hvad der er på kollegaens skrivebord, og vi kan ikke på samme måde, som når vi er fysisk sammen, fornemme de røde lamper.
Gode råd til dig, der skal på ferie og tilbage igen:
1.    Undgå hasteopgaver lige inden ferien  
2.    Hold så vidt muligt to mødefri kalenderdage - i hvert fald forså vidt angår møder, der kan give opgaver 
3.    Lav en detaljeret opgaveliste i god tid
4.    Skal du overdrage opgaver til andre? Sørg for at det ikke bliver i sidste øjeblik.
5.    Lav en opgaveliste til efter din ferie – det kan være godt lige at have en genopfriskningsliste, når du er tilbage.
6.    Arbejder du hjemme, er det vigtigt med en markør, der gør det tydeligt, at nu holder du altså ferie. Sæt computeren væk og læg blokke og notater ind i et skab.
7.    Husk nu at slå din arbejdsmail på mobilen fra. Så får du hverken notifikationer eller kommer til at tjekke den. Det kan godt være, at arbejdet har været lidt flydende den sidste tid, men nu skal du altså holde ferie. Og der er ikke noget, som en mail, der kan ødelægge det. 
8.    Læg ferien så du ikke begynder på arbejdet en mandag – men f.eks. tirsdag eller onsdag – det betyder alverden at starte langsomt op.

Vigtigt med en plan, når I skal tilbage
Måske har du talt med dine kolleger og chef om hvordan jeres tilbagevenden (reboarding) skal forløbe. Det er så vigtigt, at der er en plan for tilbagevenden, så det ikke skal fylde for meget i hovedet i ferien. Lad være med at bruge ferien på at ”spekulere” på det, eller være bekymret. Vi hører fra medlemmer, at der ER en bekymring for tilbagevenden – især der hvor ledelserne, tror at ”nu er vi igennem, nu ser vi fremad” – det advarer forskere om, for der er foregået en slags transformation i løbet af nedlukningsåret, som der skal tages vare på.
 KS vil efter ferien følge op med flere artikler om tilbagevenden og reboarding på arbejdspladserne. Der er en del forskningsundersøgelser undervejs om erfaringer på området. De kommer i løbet af sommeren og ifølge det, der indtil nu er afsløret, er der mange spændende resultater, vi gerne vil dele med jer.
Nye regler og vejledninger vedrørende hjemmearbejde vil formentlig også være klar efter sommerferien.

God ferie

Edit page