20. april 2021

Alle de offentligt ansatte knokler under corona

/files/assets/news/oa-credits.jpg

Det er ikke kun sundhedspersonalet, som har ydet – og yder – en ekstra indsats under corona. Men det er desværre mindre kendt i den almindelige offentlighed. For mens der fra politisk hold – med rette – lyder anerkendelse for sundhedspersonalets arbejde, har der været noget i retning af larmende tavshed for så vidt angår andre personalegrupper.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth, mener, at det er en skam og ikke rimeligt:

”Mit indtryk er, at alle personalegrupper i det offentlige har ydet og yder en jætteindsats. Måtte der være enkelte, som savner dokumentation for dette, kan man for eksempel bare se på, hvor meget kommunikation til borgere, virksomheder og medier, som det offentlige har produceret det sidste år. Det er ikke en indsats, som bare lige har kunnet rummes inden for tidsrummet 8 til 16. Og man kan stille spørgsmålet, hvordan det var gået, hvis ikke – for eksempel – kommunikationsindsatsen var gået hånd i hånd med sundhedsarbejdet. Det ærgrer mig, at der ikke rigtig er nogle, som har talt holdindsatsen blandt de offentligt ansatte op.”

Et af de steder, hvor der mildt sagt har været tryk på, er i Centraladministrationen. I en udstrækning, så arbejdsmiljøet vakler. Derfor bad en række organisationer, herunder Akademikerne, som KS er med i, om et møde med Skatteministeren som repræsentant for de statslige arbejdsgivere. På mødet blev det understreget, at vi naturligvis anerkender, at det er en ekstraordinær situation, som kræver noget ekstraordinært. Men samtidig at det konstante tryk betyder nedslidning. Og derfor er der behov for, at de statslige arbejdsgivere påtager sig deres ansvar for et acceptabelt arbejdsmiljø. Hvor prioritering af opgaverne er en helt uundværlig del af samme.

Efter mødet sendte Skatteministeren et brev til sine ministerkolleger, hvor han påpegede blandt andet behovet for aflastning og prioritering. Du kan læse brevet her.

Nu her et par måneder efter, at brevet blev sendt, håber KS’ formand, at det har haft betydning:
”Jeg håber, at det betyder noget, at ministeren med ansvar for de statsansattes løn- og ansættelsesvilkår skriver til sine kolleger. Morten Bødskov kan naturligvis ikke skrive nøjagtigt, hvad der skal gøres på de enkelte ministerområder. Og behovet er sikkert også forskelligt fra område til område. Men jeg håber, at brevet – og dermed det møde, vi fik afholdt – slår igennem i form af øget opmærksomhed og prioritering, når behovet er der. Helt ude på den enkelte arbejdsplads. Det manglede nemlig bare andet.”

Hvis du oplever, at der ikke bliver taget hånd om problemer med arbejdsmiljøet – herunder ikke mindst arbejdsbelastning, manglende prioriteringer og stress – så kontakt endelig KS. Og inddrag først og fremmest din arbejdsmiljørepræsentant eller eventuelt tillidsrepræsentanten.

Edit page