9. juni 2022

Alarmerende få får efteruddannelse

Tal fra Kommunikation og Sprog viser, at næsten halvdelen af medlemmerne slet ikke har fået noget efter- eller videreuddannelse de seneste tre år. K-folk risikerer at hægte sig selv af fagligt og bør lade sig inspirere af brancher, hvor efteruddannelse er sat i system.

/files/assets/Stina.jpg
Foto PR

Den seneste faglighedsundersøgelse fra KS konkluderer, at 47 % af medlemmerne slet ikke har modtaget efteruddannelse de seneste tre år, mens 35 % kun har været på endagskurser, konferencer eller interne udviklingsdage. Det er tal, der bør få kommunikatører til at stoppe op. For hvis man ikke efter- og videreuddanner sig, kan det få alvorlige konsekvenser for ens arbejdsliv.

”Det kan betyde, at det bliver supersvært at holde sig opdateret i en tid, hvor der sker utrolig meget. Og hvis man arbejder med kommunikationsfaget, som udvikler sig så meget i disse år, så risikerer man at blive hægtet af fagligt,” siger Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør i tænketanken DEA, som har fokus på blandt andet forsknings- og uddannelsespolitik, og var indtil for få år siden formand for ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, der blev nedsat af den daværende regering.

I Kommagasinet får du tips til, hvad du kan gøre for at få mere efteruddannelse. Læs artiklen 'Sådan får du mere efteruddannelse' her.

Edit page