18. marts 2020

Ændringer i sygedagpengeloven

/files/assets/news/brug-credits.jpg

Folketinget har hastebehandlet ændringer i sygedagpengeloven, sådan at selvstændige kan få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Hvis man efter den 27. febraur er sygemeldt på grund af coronavirus, eller hvis sundhedsmyndighederne har anbefalet vedkommende at blive hjemme for at undgå en konkret smitterisiko, kan selvstændige får sygedagpenge fra første fraværsdag – for eksempel hvis man har været i kontakt med en anden person, der er/har været smittet med coronavirus.

Det er en forudsætning, at man som selvstændig opfylder sygedagpengelovens krav om at drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (minimum 18,5 timer pr. uge) i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder, heraf den seneste måned før fraværet. Forudgående lønmodtagerjob tæller med, hvis du ikke har været selvstændig i seks måneder. Der kræves ikke dokumentation fra lægen. Anmeld fraværet senest tre uger efter første fraværsdag.

Som selvstændig kan man også få sygedagpengerefusion for medarbejdere, der er sygemeldte på grund af coronavirussen eller en konkret smitterisiko – også fra første fraværsdag efter den 27. februar 2020.

Edit page